Prihlásenie

NARMSP

Obrázok používateľa NARMSP

Informácie

Organizácia
Narodna agentura pre rozvoj maleho a stredneho podnikania
Adresa

Mileticova 23 821 09 Bratislava

Telefón
02 - 502 44 500
Web
http://www.nadsme.sk
O autorovi

NARMSP bola založená v roku 1993 za účelom podpory sektora malého a stredného podnikania, zvýšenia jeho konkurencieschopnosti a uľahčenie prístupu ku kapitálovým zdrojom. Podieľala sa na implementácii predvstupových programov PHARE a od mája 2004 i na implementácii povstupových štrukturálnych fondov, ako i štátnych programov. NARMSP poskytuje aj poradenstvo pre podnikateľov v jednotlivých regiónoch SR prostredníctvom 45 centier (14 RPIC, 5 BIC, 9 CPK, a 16 PI/TI).

História

Členom už
11 rokov 6 týždňov