Prihlásenie

Cashback World – keď nakupovať znamená aj pomáhať druhým

Cashback World – keď nakupovať znamená aj pomáhať druhým

Zákazníci medzinárodného nákupného spoločenstva Cashback World majú pri svojich nákupoch dobrý pocit. Pramení z veľkého výberu zmluvných predajcov, širokého sortimentu výrobkov a služieb, ako aj z cenovej výhodnosti. Za každý nákup totiž získavajú cashback a tzv. Shopping points, teda body, ktoré môžu využiť na ďalšie výhodné zľavy.  Isto však ocenia,  že svojimi nákupmi robia radosť nielen sebe, ale aj druhým.

 

Každý nákupom totiž aktívne prispievajú aj na užitočné projekty určitou sumou z každého svojho nákupu. V rámci princípov sociálnej zodpovednosti a dlhodobej udržateľnosti totiž skupina spoločností myWorld, prevádzkovateľa medzinárodného nákupného spoločenstva Cashback World, podporuje činnosť nadácií Child & Family a Greenfinity, a to v rámci svojich CSR aktivít. Obidve majú sídlo v rakúskom Grazi, avšak ich zameranie je medzinárodné.

 

Child & Family Foundation vznikla v roku 2008 ako nezávislá charitatívna organizácia podporujúca národné aj medzinárodné projekty pre deti, mládež a rodiny v núdzi na celom svete. V duchu hesla „Vzdelanie. Príležitosti. Budúcnosť“ sa zameriava na výstavbu alebo modernizáciu škôl v sociálne a hospodársky zaostalých (deprived) regiónoch sveta. Týmito aktivitami sa snaží zlepšiť prístup k vzdelaniu, ktoré je základným predpokladom zvýšenia kvality života. Okrem toho sa zameriava na zlepšovanie životných podmienok hendikepovaných detí, mládeže a ich rodín. Zmysel a prácu nadácie najlepšie vystihujú slová jej riaditeľky, Niny Passegger: “Myslím, že je skvelé mať príležitosť pomáhať ostatným a podporovať tých, ktorí sa majú horšie. Každý deň sa snažíme robiť to najlepšie, čo dokážeme, aby sme našou prácou priniesli pozitívne efekty.“ Nadácia momentálne pôsobí už v 41 krajinách sveta.

 

Nadácia Greenfinity – Asociácia  pre ochranu životného prostredia bola založená v roku 2011. Uplatňujúc motto "Spoločne pre náš svet. Spoločná budúcnosť." sa zameriava hlavne na projekty v oblastiach životného prostredia a klímy. V súlade s filozofiou západnej kultúry, ktorá rozoznáva 4 elementy – oheň (energiu), vodu, vzduch a zem, ich ochranou sa Greenfinity snaží chrániť naše prirodzené prostredie. Oheň, v tomto prípade slnko, využíva nadácia na projekty obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie. Bez vody by na Zemi nebol možný život, svoje úsilie preto venuje aj projektom zlepšujúcim prístup k pitnej vode. Vzduch, ako ďalší dôležitý prvok pre ľudí sa snaží ochrániť pred znečistením najmä aktivitami zameranými na zníženie tvorby emisií a zníženia ekologických dôsledkov ľudskej činnosti. Zem, posledný z elementov, je miestom pre život a teda bázou pre realizáciu potravinových projektov. Nadácia doposiaľ realizovala svoje projekty v 22 krajinách sveta, vrátane Slovenska.

 

Ak sa aj vy chcete pridať k veľkej rodine zákazníkov Cashback World a svojimi nákupmi robiť radosť nielen sebe, ale aj druhým, je to jednoduché. Bezplatne sa môžete zaregistrovať na cashbackworld.com alebo priamo u jedného zo zmluvných predajcov a benefitovať tak z mnohých výhod, ktoré toto členstvo svojim zákazníkom poskytuje. A z ktorého majú úžitok aj ľudia na celom svete.   

 

O Cashback World

Medzinárodné nákupné spoločenstvo Cashback World ponúka atraktívne nákupné výhody (Cashback a Shopping Points) zákazníkom, ktorí chcú ušetriť pri svojich nákupoch v kamenných obchodoch použitím Cashback karty alebo online. Okrem toho ponúka predajcom jednoduchý a inovatívny vernostný program, ktorý im umožní stať sa súčasťou tohto nákupného sveta. Cashback World je v súčasnosti aktívny na 48 trhoch. 14 miliónov jeho zákazníkov členov si užíva nákupné výhody u približne 140 000 obchodných partnerov na celom svete.

Nehlasované
Cashback World – keď nakupovať znamená aj pomáhať druhým