Prihlásenie

Nestlé na Slovensku rozširuje výrobu. Pozitíva pocíti región i zamestnanci

Nestlé na Slovensku rozširuje výrobu. Pozitíva pocíti región i zamestnanci

Závod Carpathia v Prievidzi rozbehol od decembra 2017 novú výrobu na 3 linkách presťahovaných z Rakúska, na ďalších dvoch začne vyrábať od marca tohto roku. Vďaka tomu pribudne v závode približne 120 nových výrobkov, ktoré tak rozšíria portfólio na približne 600 výrobkov, z ktorých prevažná časť smeruje na zahraničné trhy. Napriek zvyšovaniu výrobnej produkcie, závod plánuje  naďalej zlepšovať parametre ekologickej udržateľnosti, pokračovať v modernizácii, rozvoji zamestnanosti a zvyšovaniu platovej úrovne v závode.

 

„Presťahované výrobné linky posilnia našu pozíciu na trhoch západnej Európy, ktoré do nedávnej minulosti zásoboval náš závod v Rakúsku. Tieto linky budú produkovať výrobky pre divíziu Nestlé Professional, ktorá zásobuje zákazníkov z oblasti spoločného stravovania, predovšetkým hotely a reštaurácie, spoločné kuchyne v školách, závodoch, nemocniciach a ďalšie. Konkrétne ide o polotovary, ako sú napríklad bujóny, polievky, dehydrované výrobky a dochucovacie zmesi na prípravu hotových jedál,“ hovorí  Michal Růžek, manažér výrobného závodu Carpathia v Prievidzi.  Produkcia z presťahovaných liniek je určená predovšetkým pre vyspelé trhy západnej Európy.

 

Závod má v portfóliu pestrú ponuku potravinárskych výrobkov. Dehydrované kulinárske výrobky pod značkami Maggi a Carpathia, ktoré pochádzajú z domácej produkcie. Ide najmä o bujóny, polievky, zmesi na prípravu jedál, cestovinové jedlá, špeciálny papier s korením na pečenie a ďalšie. Pri výrobe produktov sa používa 422 rôznych surovín, pričom ich množstvo sa navýšilo aj z dôvodu presunu výroby zo závodu v Rakúsku. Časť surovín odoberá závod od lokálnych dodávateľov, prevažne zeleninu, bylinky, cestoviny, mäso, múku alebo cukor.

Zvyšovanie produkcie prievidzského závodu, modernizácia výroby smerom k ekologicky šetrnej výrobe, neustála renovácia receptúr vedúcich ku skvalitňovaniu nutričných vlastností produktov, to všetko má priaznivý vplyv aj na zamestnanosť v regióne, ako aj platy zamestnancov.

 

Nové výrobné linky poskytnú prácu 25 ľuďom. Počet  zamestnancov v prievidzskom závode sa tak ku koncu januára 2018 vyšplhal na 613 ľudí. Zvyšujú sa aj mzdy zamestnancov. Po minuloročnom zvýšení platov o 29% stúpnu platy zamestnancov závodu aj v tomto roku o ďalších 9,5%.  

 

Napriek zvyšovaniu výrobnej produkcie, závod Carpathia postupne zlepšuje parametre ekologickej udržateľnosti. Priebežne sa znižuje energetická náročnosť výroby v závode meraná na tonu produkcie, ako aj spotreba vody. Závod Carpathia už od roku 2015 plní ambiciózny cieľ nulového skládkovania odpadu, čo znamená, že všetok odpad je buď recyklovaný alebo sa energeticky zužitkuje.

 

Spoločnosť Nestlé, ktorá bola založená pred 151 rokmi, je dnes najväčším svetovým producentom potravinárskych výrobkov. Má viac ako 2000 značiek po celom svete, denne sa predá asi 1miliarda produktov.

Nehlasované