Prihlásenie

Od polovice februára opäť štartuje séria vzdelávacích seminárov pre učiteľov

Od polovice februára opäť štartuje séria vzdelávacích seminárov pre učiteľov

Po minuloročnom úspechu budú od polovice februára opäť pokračovať vzdelávacie semináre pre učiteľov zamerané na inovatívne formy výučby s využitím tabletov. „Minulý rok sa seminárov zúčastnilo 1 182 učiteľov z celého Slovenska, čo nás presvedčilo o tom, že má zmysel v nich pokračovať. Aj vďaka našim seminárom máme na Slovensku čoraz početnejšiu skupinu učiteľov, pre ktorých využitie technológií vo výučbe nie je utópiou, ale každodennou praxou,“ povedal na margo školení Ján Machaj, riaditeľ neziskovej organizácie EDULAB. S podporou spoločnosti SAMSUNG ELECTRONICS organizuje  EDULAB tieto semináre už tretí rok.

 

Učitelia majú aktuálne na výber z troch vzdelávacích modulov, pričom každý je zameraný na rôznu náročnosť a aspekty vyučovania s modernými didaktickými prostriedkami. Prvý vzdelávací modul je zameraný na základy využitia tabletov vo výučbe a prácu s digitálnym obsahom. Druhý vzdelávací modul nadväzuje na ten prvý a je rozšírený o zručnosti v oblasti manažmentu triedy prostredníctvom systému Samsung School. Učitelia sa naučia spravovať žiacke tablety počas vyučovacích hodín, pracovať so vzdelávacími materiálmi a rôzne ďalšie praktické tipy a triky. Tretí vzdelávací modul pre pokročilých učiteľov je zameraný didaktické metódy. Učitelia sa naučia ako skombinovať prácu s digitálnym vzdelávacím obsahom a rôznymi tabletovými aplikáciami, ako organizovať tímovú spoluprácu, tvoriť multimediálnu časovú os a oboznámia sa aj s metódou obrátenej hodiny (Flipped Classroom), pri ktorej sa kladie dôraz na samostatnú aktivitu žiaka mimo školy. Ťažiskom vyučovania sa v tomto prípade stáva prezentácia ním nadobudnutých vedomostí, ktoré, v spolupráci s učiteľom, následne zdieľa na vyučovacej hodine so spolužiakmi.

 

Semináre sa uskutočňujú na 12 školách po celom Slovensku, a to v Banskej Bystrici, Bratislave, Nitre, Bošanoch, Leviciach, Púchove, Šamoríne, Sabinove, Detve, Trstenej, Poprade a v Košiciach. Vedené sú skúsenými lektormi - učiteľmi, ktorí majú praktické skúsenosti z výučby s tabletom a ich cieľom je odovzdať tieto skúsenosti ďalej ostatným učiteľom. Semináre prebiehajú v malých skupinkách s maximálnym počtom 15 účastníkov, takže lektor má možnosť venovať sa účastníkom aj individuálne.

Účasť na seminári je pre učiteľov bezplatná.

 

Viac informácií o projekte Škola na dotyk AKADÉMIA, ako aj o termínoch nadchádzajúcich seminárov je možné získať na akademia.edulab.sk.

Nehlasované