Prihlásenie

Plytvaniu potravín sa dá zamedziť. Môžu poslúžiť ľuďom v núdzi.

Plytvaniu potravín sa dá zamedziť. Môžu poslúžiť ľuďom v núdzi.

Počet obyvateľov, ktorí sa ocitli, často nie vlastnou vinou, v hmotnej núdzi na Slovensku narastá. Pomoc im majú poskytnúť sociálne výdajne potravín, zriadené vo viacerých mestách Slovenska. Táto bezplatná služba pre občanov má zmierniť ťažkú sociálnu situáciu občanov a zlepšiť životnú úroveň ľudí v hmotnej núdzi. Spoločnosť Kaufland prispela v 1. polroku 2014 do potravinových a sociálnych výdajní na Slovensku spolu 175 755 kusmi výrobkov, čo predstavuje nárast o 67 555 kusov výrobkov a 62% oproti rovnakému obdobiu minulého roka.

 

Do systému sociálnych výdajní na Slovensku je v súčasnosti zapojených celkovo 12 obchodných domov Kaufland a tiež Distribučné centrum v Ilave. V Bratislave dokonca spolupracujú so sociálnymi výdajňami mestských častí Rača, Nové Mesto a Petržalka všetky tunajšie predajne Kauflandu. Jedným z najúspešnejších projektov na území Bratislavy je spolupráca s mestskou časťou Bratislava Nové mesto. „Naša mestská časť, v snahe pomôcť občanom v zlej sociálnej situácii dlhodobo hľadala partnerov pre projekt sociálnej výdajne. Jednou z organizácií, u ktorých sme sa stretli s porozumením, a ktorá zároveň našla spôsob, ako preklenúť legislatívne prekážky pri darovaní potravín, patrí aj spoločnosť Kaufland. Napokon, dva roky úspešného fungovania našej sociálnej výdajne je najlepším dôkazom, že táto aktivita má zmysel“, potvrdzuje dobrú vzájomnú spoluprácu starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto Rudolf Kusý.

 

Úspešnosť projektu dokazuje aj fakt, že rok po otvorení výdajne ju z kapacitných dôvodov museli presťahovať do väčších priestorov v budove Tržnice na Trnavskom mýte. „Výdajňa potravín a spotrebného tovaru nemá ľuďom v núdzi suplovať klasický obchod, ale má im pomôcť ušetriť, aby mohli zaplatiť nájomné a ostatné výdavky na živobytie, ktoré by si inak dovoliť nemohli,“ vysvetľuje princíp jej fungovania Gabriela Vojtechová, vedúca oddelenia sociálnych služieb novomestskej samosprávy. Podľa jej slov, najväčší záujem majú ľudia o základné potraviny a drogériu.

 

Občania, ktorí spĺňajú podmienky na zaradenie do projektu dostávajú tovar vo výdajni bezplatne. Po zaplatení vstupného administratívneho poplatku získajú čipovú kartu so stanoveným mesačným kreditom od 20 do 30 bodov, v závislosti od výšky príjmu. Rodiny s deťmi majú pridelené ešte body navyše. Kredit sa každý mesiac zdarma dobíja. Každý tovar má stanovenú svoju bodovú hodnotu, pričom denne môže občan vo výdajni minúť najviac 8 bodov.

 

Do sociálnych výdajní je dodávaný vybraný tovar pred ukončením minimálnej doby spotreby. „Spoluprácou so sociálnymi výdajňami samospráv, či Potravinovou bankou sa snažíme aktívne bojovať proti plytvaniu potravinami a o ich zužitkovanie v prospech sociálne slabších rodín a jednotlivcov. Sme hrdí, že táto spolupráca prináša pomoc stále vyššiemu počtu ľudí žijúcich v neľahkých sociálnych podmienkach,“ hovorí Martin Gärtner, hovorca spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. Okrem dodávok potravín podporuje spoločnosť Kaufland vybavenie potravinových a sociálnych výdajní aj inými formami, ako napríklad dodávkou regálov, či chladiarenských boxov určených na uloženie tovarov a pod.

 

Spoločnosť Kaufland

Spoločnosť Kaufland patrí k lídrom medzi obchodnými reťazcami a v súčasnosti prevádzkuje viac ako 1 150 samoobslužných obchodných domov v Nemecku, Českej republike, Poľsku, Chorvátsku, Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku. Obchodné domy Kaufland ponúkajú veľa rôznych značkových produktov, atraktívne privátne značky a širokú škálu regionálnych produktov. Spoločenská zodpovednosť a ochranu životného prostredia je neoddeliteľnou súčasťou korporátnej politiky Kauflandu. Projekt Zelená filiálka je jednou z najnovších aktivít spoločenskej a ekologickej zodpovednosti Kauflandu. Kaufland zároveň aktívne podporuje ochranu životného prostredia aj neustálym rozširovaním ponuky trvalo udržateľných výrobkov, ako sú napr. „Healthy Seas“ ponožky. Spoločnosť sa tiež zaviazala k ochrane morí a svetových zásob rýb.

Nehlasované