Prihlásenie

Prieskum: učitelia vysoko hodnotia kvalitu seminárov o výučbe s tabletmi

Prieskum: učitelia vysoko hodnotia kvalitu seminárov o výučbe s tabletmi

Až 98% učiteľov z 1 182, ktorí sa od októbra 2014 do decembra 2015 zúčastnili seminárov “Škola na dotyk Akadémia“, zameraných na využitie tabletu ako didaktickej pomôcky, ich považuje za prínosné pre svoju pedagogickú prax. Na hodinách ich totiž využívajú čoraz pestrejšie

 

Vyplýva to zo súhrnného hodnotenia dotazníkov, ktoré organizátorovi seminárov, neziskovej organizácii EDULAB, anonymne odovzdali zúčastnení učitelia. Semináre sa uskutočnili na školách v Banskej Bystrici, Bratislave, Leviciach, Šamoríne, Nitre, Bošanoch, Púchove, Detve, Trstenej, Poprade, Košiciach a Sabinove. Lektormi boli učitelia s viacročnými praktickými skúsenosťami z tabletovej výučby.

Ukázalo sa, že najlepším učiteľom pre pedagógov sú ich kolegovia. Všetky školenia realizovali pedagógovia, ktorí sú výborní učitelia a zároveň aj inovátori. Vysoká spokojnosť so seminármi svedčí o tom, že vzdelávanie pedagógov môže byť aj obľúbené, ak sú splnené dve podmienky – je relevantné a praktické,“ povedal Ján Machaj, riaditeľ EDULAB-u.

Anketa ukázala, že najvyužívanejšou tabletovou aplikáciou vo výučbe je Socrative, ktorá je určená na testovanie vedomostí žiakov. Pravidelne ju na vyučovaní využíva až 31% opýtaných učiteľov. Za ňou nasleduje aplikácia Poznámka S, ktorú využíva 25% učiteľov a Mindomo s využitím 24%.  

Semináre, ktoré prebiehali v sledovanom období sa však už nezameriavali iba na získanie základných zručností práce s tabletom. V rámci nových vzdelávacích modulov sa mali učitelia možnosť naučiť pracovať novými metódami, ako aj s pokročilými systémami na správu tabletov. Tie im umožnia kombinovať rôzne tabletové aplikácie s digitálnym vzdelávacím obsahom, možnosť vytvárať testy podľa potreby a následne testovať žiakov alebo aplikovať inovatívne možnosti výučby.

Séria seminárov „Škola na dotyk Akadémia“ bude vďaka podpore spoločnosti Samsung Electronics pokračovať aj tento rok. Účasť na nich je pre učiteľov bezplatná.

 

Viac informácií o projekte Škola na dotyk AKADÉMIA je dostupných na akademia.edulab.sk.

Nehlasované