Prihlásenie

Projekt Moja prvá škola ponúka pestré aktivity a atraktívne ceny pre učiteľov aj žiakov

Projekt Moja prvá škola ponúka pestré aktivity a atraktívne ceny pre učiteľov aj žiakov

Organizátori projektu Moja prvá škola pripravili na jesenné obdobie pre učiteľov a žiakov zo zapojených škôl množstvo nových aktivít. Pre učiteľov môžu byť nielen prínosom pre ich pedagogickú prax, ale so svojimi žiakmi môžu vyhrať aj atraktívne ceny pre seba, žiakov, ale aj školu.

 

Prvou z nadchádzajúcich aktivít je Hviezdna súťaž s Kozmixom, postavičkou z rovnomenného vzdelávacieho portálu (www.kozmix.sk) využívaného v projekte Moja prvá škola. Portál umožňuje nielen výučbu v škole, ale aj zadávanie domácich úloh, za ktorých intenzitu a úspešné riešenie čakajú zapojených učiteľov a žiakov atraktívne výhry. K zapojeniu do súťaže potrebujú žiaci aspoň jednu hraciu kartu, do ktorej budú lepiť nálepky za úspešné riešenie úloh.

 

Prvá hracia karta je pre každého zapojeného žiaka bezplatná, zvyšné budú dostupné v časopise Kozmix. Ide o nový časopis určený pre žiakov na prvom stupni základnej školy, ktorý je plný zábavných a vzdelávacích aktivít. Ich tvorcami sú pedagógovia z praxe a obsahuje množstvo námetov, hier, príbehov, maľovaniek, rébusov a hádaniek, ktoré budú žiakov motivovať pri učení v škole aj doma. Časopis si môžu žiaci objednať u svojho učiteľa. Prvých 10 000 žiakov, ktorí si časopis objednajú a zapoja sa do Hviezdnej súťaže získa automaticky Easy Kartu do mobilného telefónu s kreditom v hodnote 9 eur.

Hlavnou cenou Hviezdnej súťaže je exkluzívny koncert priamo v škole a hodina hudobnej výchovy so speváčkou Máriou Čírovou. Cenami pre zapojených žiakov sú výlety pre celú rodinu, rodinná lyžovačka, mobilné telefóny s kreditom, tablety a viac ako 100 ďalších cien. Zapojení učitelia sa môžu tešiť na relaxačné pobyty, lyžovačku s ubytovaním, či na účasť na Bett Show 2017 v Londýne.

 

Okrem súťaže je pre učiteľov pripravená aj ponuka projektového vyučovania, o detailoch ktorého budú učitelia oboznámení v najbližšom čase.

 

Projekt Moja prvá škola zameraný na inovatívnu výučbu na 1. stupni základnej školy vzbudil enormný záujem. V súčasnosti je v ňom registrovaných viac ako 1 290 škôl a takmer 6 000 učiteľov z týchto škôl. Zvyšné základné školy, ktoré majú záujem sa do projektu zapojiť, tak môžu urobiť do konca roka 2016.

 

Projekt Moja prvá škola organizuje nezisková organizácia EDULAB, odborným garantom je Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. Partnermi projektu sú spoločnosti AGEMSOFT, Slovak Telekom, Samsung, a Tatra Banka.  

Nehlasované