Prihlásenie

Semináre projektu Moja prvá škola absolvovalo od mája už 2000 učiteľov

Semináre projektu Moja prvá škola absolvovalo od mája už 2000 učiteľov

Vzdelávacie semináre projektu „Moja prvá škola“, zameraného na inovatívne možnosti vzdelávania,  absolvovalo od mája do konca septembra 2016 už takmer 2 000 pedagógov zo základných škôl. Cieľom seminárov je oboznámiť učiteľov s možnosťami, ktoré im pre využitie vo výučbe ponúka prepojenie metodickej príručky Moja prvá škola s obsahom vzdelávacieho portálu Kozmix.

 

Učitelia na 1. stupni základnej školy, pre ktorých je projekt Moja prvá škola určený, majú na seminároch príležitosť nadobudnúť informácie nielen o projekte a jeho aktivitách, ale hlavne praktické zručnosti pre prácu so vzdelávacím portálom Kozmix.sk. Portál obsahujúci viac ako 500 lekcií s animáciami, interaktívnymi cvičeniami a pracovnými listami umožňuje okrem bežného využitia aj projektovú výučbu pomocou bádateľských projektov.

 

Účasť na seminároch je pre pedagógov zapojených do projektu Moja prvá škola bezplatná. Lektormi seminárov sú skúsení učitelia z praxe a prebiehajú celkom v 15 školiacich centrách neziskovej organizácie EDULAB po celom Slovensku.

 

Odborné semináre budú v školiacich centrách prebiehať až do konca novembra 2016. Nadchádzajúce termíny a bližšie informácie o celom projekte sú dostupné na webovej stránke projektu www.mojaprvaskola.sk.     

 

Činnosť neziskovej organizácie EDULAB je zameraná na aplikáciu moderných informačno-komunikačných technológií do slovenských škôl. Odborným garantom projektu je Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. Partnermi projektu sú spoločnosti AGEMSOFT, Samsung, Slovak Telekom a Tatra Banka.  

Nehlasované