Prihlásenie

Vzdelávanie učiteľov v rámci projektu Moja prvá škola bude pokračovať aj budúci rok

Vzdelávanie učiteľov v rámci projektu Moja prvá škola bude pokračovať aj budúci rok

Semináre pre učiteľov, zamerané na získanie zručností ako pracovať s modernými učebnými prostriedkami v projekte „Moja prvá škola“ a ako ich využívať na inovatívnu výučbu vyvrcholia už 14. decembra 2016, kedy sa uskutoční posledný z nich. „Cieľom týchto seminárov bolo poskytnúť učiteľom, ktorí sa zapojili do projektu „Moja prvá škola“, základné informácie a know-how ako využiť vo výučbe moderné metodické materiály a ako pracovať so vzdelávacím portálom Kozmix.sk“ priblížil charakter seminárov Ján Machaj, riaditeľ neziskovej organizácie EDULAB.  

 

Cieľom projektu je sprístupniť učiteľom na 1. stupni základnej školy moderné učebné materiály prepojené na digitálny vzdelávací obsah, ktorý im umožní učiť inovatívnym spôsobom, pritom v súlade so Štátnym vzdelávacím  programom a najnovšími trendmi vo vzdelávaní.

 

Semináre sa konali od mája tohto roka a celkovo ich absolvovalo 2 715 učiteľov, ktorí s ich kvalitou vyslovili veľkú spokojnosť. Vyplýva to z anonymného dotazníkového prieskumu, podľa ktorého sa až 99% z opýtaných vyjadrilo, že semináre boli veľkým prínosom pre ich učiteľskú prax. Rovnako pozitívne ocenili aj kvalitu metodickej príručky Moja prvá škola (99,5%), ako aj digitálny vzdelávací obsah z portálu Kozmix.sk (99,31%).

Semináre sa uskutočnili v sieti 15 školiacich centier po celom Slovensku a lektormi boli skúsení učitelia s dlhoročnou praxou, ktorí sa podelili o svoje praktické skúsenosti s ostatnými učiteľmi.

 

O užitočné informácie učitelia zapojení do projektu Moja prvá škola neprídu ani v budúcom roku. „Pripravujeme pre nich ďalší seminár zameraný na projektové vyučovanie, digitálne učebnice a outdoorové vyučovanie na prvom stupni základných škôl,“ spresňuje ich zameranie Ján Machaj.

 

Odborným garantom projektu Moja prvá škola je Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. Partnermi projektu sú spoločnosti AGEMSOFT, Samsung, Slovak Telekom a Tatra Banka.  

Nehlasované