Prihlásenie

Základné školy môžu získať moderné učebné materiály

Základné školy môžu získať moderné učebné materiály

Moderné metodické príručky prepojené na digitálny vzdelávací obsah môžu bezplatne získať všetci učitelia 1. stupňa základnej školy na Slovensku. Umožní im to nový projekt Neziskovej organizácie EDULAB s názvom „Moja prvá škola“.

 

Cieľom nášho projektu je posunúť hranice možností pre inovatívne vzdelávanie už na prvý stupeň základných škôl. Učebné materiály umožnia učiteľom vyučovať pestrejšie, zábavnejšie, motivujúco a zároveň názornejšie, s väčším zapojením žiakov do procesu výučby. Ak tým pomôžeme vytvoriť v škole prostredie, v ktorom sa viac učí než vyučuje, viac motivuje ako núti a viac usmieva ako plače, budeme považovať náš cieľ za splnený,“ povedal o motivácii spustenia projektu Ján Machaj, riaditeľ EDULAB-u.  

 

Nová metodická príručka pre učiteľov prvého stupňa základných škôl je priamo prepojená na digitálne materiály z nového portálu www.kozmix.sk. Bola vytvorená tímom skúsených autorov a obsahuje viac ako 200 aktivít na výučbu viac než tridsiatich tém zo Štátneho vzdelávacieho programu. Recenzentmi publikácie sú odborníci z Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove pod vedením dekanky doc. Ing. Jany Burgerovej, PhD. „Materiál považujeme za kvalitný doplnkový učebný zdroj, ktorý vnímame ako snahu o inováciu učebného obsahu, s cieľom zvýšiť motivácie žiaka prostredníctvom jemu obľúbených informačných technológií,“ povedala Jana Burgerová.  

 

Unikátne prepojenie metodík s digitálnym učivom vníma pozitívne aj Mgr. Zuzana Berová, spoluautorka metodickej príručky. „V prvom rade si treba uvedomiť, že deti, ktoré teraz sedia v školských laviciach sa narodili do digitálneho sveta a toto prostredie je im úplne prirodzené. Zapájanie digitálneho vzdelávacieho obsahu do vyučovania by teda malo byť samozrejmosťou,“ dodáva Zuzana Berová.

 

Výrazný záujem pedagógov o metodické materiály prepojené na digitálny vzdelávací obsah potvrdil už predchádzajúci projekt EDULAB-u určený učiteľom v materských školách - Škôlka hrou. V prieskume medzi týmito učiteľmi až 93% uviedlo, že dodané metodické materiály boli veľkým prínosom pre ich pedagogickú prax. Za ich najväčšie prednosti označili to, že uľahčujú prácu pedagóga, sú jednoduché na použitie a až 92%  respondentov uviedlo, že by uvítalo podobnú metodiku aj na ďalšie témy.

 

Učitelia, ktorí sa do projektu Moja prvá škola zapoja, získajú metodické materiály a prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu  bezplatne. V projekte sa počíta aj s podporou učiteľov vo forme školení a pestrými sprievodnými aktivitami vo forme súťaží pre školy, učiteľov aj žiakov.

 

Partnermi projektu sú spoločnosti Agemsoft, Samsung a Slovak Telekom. Odborným garantom projektu je Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. Viac informácií o projekte je dostupných na: www.mojaprvaskola.sk.

Nehlasované