Prihlásenie

HOTEL SNP – HOTEL SNP – BUDEME MAŤ EŠTE KRAJŠÍ POHĽAD NA PAMÄTNÍK

V Banskej Bystrici, 22. decembra 2008.

 

Spoločnosť SOPHISTIC INVESTMENT a.s., vznikla pred troma rokmi s ambíciou výstavby a následnej správy nehnuteľností nachádzajúcich sa na území Slovenska. Vlastníci tejto spoločnosti prejavili záujem o rozvoj rodného mesta a takýmto spôsobom by chceli prispieť k jeho zmodernizovaniu.

 

SOPHISTIC INVESTMENT a.s. pokračuje v pláne s výstavbou hotela s developerským názvom „Hotel SNP“. Tentoraz SOPHISTIC INVESTMENT a.s. ustupuje od ambície správy a prevádzky investičných projektov a plánuje začleniť budúci hotel do niektorej z renomovaných celosvetových sietí ubytovacích zariadení. Hotel sa bude nachádzať v centrálnej mestskej zóne na Kapitulskej ulici. Svojim umiestnením dotvorí plynulú zástavbu v Kapitulskej ulici medzi budovami Biskupského úradu a Sociálnej poisťovne, pričom však doterajší výhľad na Pamätník SNP zostane zachovaný. Z  izieb hotela alebo niektorých spoločenských, pracovných a reštauračných priestorov sa dokonca naň naskytnú také pohľady, ktoré doteraz neboli možné. Pôjde o jedinečné spojenie Pamätníka SNP a rekreačno-oddychovej zóny. Dominanta Banskej Bystrice sa tak stane ešte krajšou a komplexnejšou.

            

 Zámer výstavby hotelového komplexu bol v nedávnej minulosti medializovaný s rozporuplným dopadom. Napríklad uverejnená 3D vizualizácia budovy hotela, ktorá vyvolala znepokojenie časti verejnosti, nebola nikdy súčasťou oficiálnych plánov. V tejto súvislosti investor  SOPHISTIC INVESTMENT a.s. upresňuje, že si dal spracovať len územnoplánovaciu dokumentáciu s 2D perspektívou hotela. Tu podľa slov hovorkyne projektu výstavby Hotela SNP Mgr. Eleny Farkašovej došlo k nedorozumeniu, keď spracovateľ predložil verejnosti 3D verziu, ktorú investor nikdy neodsúhlasil a spracovateľ tak urobil bez vedomia investora. „To, čo bolo zverejnené ako ´vizualizácia hotela´ nie je konečnou verziou architektonického návrhu, pretože tá ešte neexistuje a bude známa až po medzinárodnej architektonickej súťaži. Zverejnená 3D vizualizácia prezentovala individuálny, súkromný názor jednotlivca na to, ako by mohla stavba vyzerať“, povedala Mgr. Farkašová a pokračovala, „Uvedomujeme si potrebu viesť s verejnosťou aktívnejší dialóg, než tomu bolo doteraz. Chceme otvorene informovať o svojom zámere, vnímame citlivo všetky pripomienky a tie, ktoré majú racionálne jadro, do projektu zapracujeme“.

 

Investor má záujem zrealizovať invenčné, kreatívne a zároveň zmysluplné architektonické riešenie. Prostredníctvom Komory architektov Slovenska a v súlade s ich súťažným poriadkom sa preto zaväzuje vypísať medzinárodnú architektonickú súťaž na návrh Hotela SNP. Stane sa tak hneď po schválení územnoplánovacej dokumentácie v Mestskom zastupiteľstve. Túto súťaž bude SOPHISTIC INVESTMENT a.s. financovať z vlastných prostriedkov. Hodnotiaca komisia súťaže bude pozostávať okrem zástupcu investora aj zo zástupcov mesta Banská Bystrica, architektov, členov Komory architektov Slovenska, urbanistov, ako aj zo zástupcov verejnosti delegovaných občianskymi iniciatívami, ktoré sa k problematike hotela vyjadrujú.

 

Hotel SNP bude špičkovým hotelom v Banskej Bystrici využívajúcim know how niektorej zo sietí hotelov umiestnených vo svetových metropolách. Okrem prechodného ubytovania, reštaurácie, kaviarne, kongresovej sály, pomôže svojou kapacitou parkovacích miest riešiť aj aktuálny problém statickej dopravy v centrálnej mestskej zóne. „Vieme, že Banská Bystrica, ako centrum cestovného ruchu stredného Slovenska, kvalitné ubytovacie, reštauračné a kongresová kapacity urgentne potrebuje. Ak chceme podporiť v meste a v jeho okolí rozvoj cestovného ruchu, zabezpečiť nové pracovné príležitosti a potenciál ďalšieho rozvoja, hotel Lux, ako doterajšia ´ikona´ už zďaleka nestačí saturovať všetky rastúce požiadavky. Staviame pre Banskobystričanov a nie ´proti´ nim“, uviedla na záver hovorkyňa projektu výstavby Hotela SNP Mgr. Elena Farkašová.

 

Kontakty pre média:

Mgr. Elena Farkašová   

Hovorkyňa projektu výstavby Hotela SNP           

Tel.: + 421 911 561 461    

Email: farkasova@sophi-invest.sk

 

 

Priemerné hodnotenie: 4 (1 vote)