Prihlásenie

Kozmické divadlo Eny Bán v košickom Múzeu Vojtech Löfflera

 

Košická výtvarníčka Ena Bán /verejnosti známa pod menom Lena Lešková-Bubánová/ sa po čase opäť vracia do galérie svojho mesta. Do reťaze 50 samostatných výstav pridáva ďalšiu. V Múzeu Vojtecha Löfflera sprístupní 14. januára Kozm/et/ické divadlo, ktoré je súčasťou rovnomenného projektu. Príležitosť oboznámiť sa s jeho obsahom mali už návšetvníci Galérie mesta Bratislavy. Po košickej prehliadke sa presťahuje do Glérie mesta Miskolc. Aj vďaka podpore Ministerstva kultúry SR sa tak majú milovníci výtvarného umenia možnosť zoznámiť s ďalšími novými umeleckými prostriedkami, ktoré Ena Bán používa vo svojich maľbách, grafikách, inštaláciách. 

Centrom jej najnovšieho projektu sa stala guľa, ktorú sa pokúsila preniesť zo známeho trojrozmerného sveta do dvojrozmerného. Premietla ju na plochu , aby postupne predstavila jej stopy v dvojrozmernej podobe. Ku kombinácii oboh polôh gúľ sa vracia v projekcii difgitálneho obrazu. Uvedomujúc si, že pochopenie súčasného, ale aj minulého výtvarného umenia nie je jednoduché a širokú verejnosť od návštev výstav odrádza častokrát nezrozumiteľnosť vyjadrovacích prostriedkov umelcov, vernisáž spomínanej výstavy bude výnimočná účasťou profesora Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Petra Michaloviča, ktorého prednáška Obraz – videnie a čítanie má byť návodom nielen na vnímanie výtvarného umenia, ale aj na porozumenie videného. Košická výstava potrvá do 1. marca Ena Bán je povestná hľadaním nových prístupov k výtvarnej tvorbe, spájaním náhody s umeleckým zámerom . Pochádza z Trebišova, v roku 1986 absolvovala prešovskú UPJŠ, žije a pracuje v Košiciach. Venuje sa kresbe, maľbe, grafike. Okrem individuálnych výstav a medzinárodných autorských projektov má za sebou aj takmer 100 kolektívnych výstav - v USA, Japonsku, Švajčiarsku, Nemecku, Taliansku, Poľsku, Maďarsku, Rusku, Kazachstane, Španielsku, Mexiku, Veľkej Británii, Bulharsku a mnohých iných krajinách. V roku 1977 získala v Japonsku na medzinárodnej súťažnej výstave Kutani International Decorative Ceramicks Fair v kategórii dizajnu hlavnú cenu - Gold Prize. Do súťaže sa vtedy prihlásilo takmer 3000 výtvarníkov z celého sveta. V roku 2004 vystavovala vo Washingtone s Paulom Warholom, bratom slávneho Andyho. Slovenskej verejnosti je známa aj tvorbou portrétov slovenských prezidentov, ale aj bývalých prezidentov Poľskej republiky Aleksandra Kwasniewskeho, Maďarskej republiky Árpáda Göncza či holandskej kráľovnej Beatrix používaním pečiatky – hexagramu, ktorý je znakom zenovej filozofie a pomocou neho vytvárali obrazy jednoty kozmu zenoví mnísi.

Priemerné hodnotenie: 4 (2 votes)