Prihlásenie

Pozvánky

« štvrtok jún 26, 2014 »
Št
Začiatok: 26.06.2014 - 09:30
Do: 26.06.2014 - 14:30

Pozvánka na podujatie, na ktorom slovenskí malí a strední podnikatelia zistia viac o možnostiach podnikania v Uzbekistane.

 

Termín konania:
26.6.2014 v čase od 9:30 do 14:30

Miesto konania:
Slovak Business Agency (SBA), Miletičova 23, Bratislava

 

Program:
•    Služby SBA na podporu medzinárodnej spolupráce
•    Perspektívy podnikania v Uzbekistane – odvetvia a ich potenciál
•    Možnosti pre slovenské firmy ako užšie spolupracovať s uzbeckými manažérmi

Spoločnosti, ktoré majú záujem, môžu svoje podnikateľské idey konzultovať s odborníkmi zameranými na Strednú Áziu. Tlmočenie do anglického/ruského jazyka bude zabezpečené podľa potreby.

 

Uzávierka prihlášok je 24.6.2014.