Prihlásenie

Správy a vyhlásenia bánk, poisťovní a ostatných finančných inštitúcií

eSourcing - Elektronické výberové konania tretej generácie.

 Spoločnosť SAAS SLOVENSKO, spol. s r.o. spustila plnú prevádzku svojho portálu OPTIMAT.SK (www.optimat.sk) umožňujúcemu realizovať elektronické výberové konania - eSourcing,vo forme softvéru ako služby. Ide o elektronické výberové konania tretej generácie, ktoré sú založené na štandardnom elektronickom číselníku výrobkov, polotovarov, materiálov a služieb.

Prieskum ACCA: Náznaky ekonomického zotavenia sa opierajú o krehké základy

Tvrdenia, že svetová ekonomika sa postupne zotavuje, sú založené na veľmi neistých indíciách. Vyplýva to z prieskumu Asociácie profesijných účtovníkov ACCA na tému globálnych ekonomických podmienok. Závery zopakovali predchádzajúce varovania, aby sa lídri svetovej ekonomiky neoddávali predčasnému optimizmu a spokojnosti. „Výskum poukázal na to, že ekonomická dôvera sa v treťom štvrťroku zvyšovala pomalšie než v predchádzajúcom období tohto roka.

PosAm integrátorom technológie bezpečného vlastnoručného biometrického podpisu na Slovensku

Integrátorom riešení vlastnoručného biometrického podpisu na Slovensku sa stala spoločnosť PosAm v partnerstve s firmou Significant Signature Solutions GmbH. Vlastnoručný biometrický podpis je veľmi praktický a do existujúcich podnikových procesov ho možno integrovať s minimálnymi nákladmi.

 

U riaditeľov firiem v strednej Európe prevláda opatrnosť, ale i známky optimizmu

Bratislava, 24. septembra 2009 – Spoločnosť Deloitte zverejnila prvý Business Sentiment Index (DBSI), ktorý je súčasťou správy Deloitte CE Top 500. Index prichádza v čase, kedy sa pozornosť globálnych a regionálnych trhov po turbulenciách v uplynulom období zameriava na ďalší ekonomický vývoj.

Podvody existujú

Zvoľnený manažment rizík v strednej a východnej Európe v automobilovom sektore zvyšuje riziko hospodárskej kriminality

Bratislava, 22. septembra 2009 - Počas globálnej finančnej krízy a ekonomického poklesu je pravdepodobné, že spoločnosti z rôznych sektorov poľavia zo svojich ochranných mechanizmov v oblasti manažmentu rizík, a tým sa viac vystavia riziku škôd v dôsledku hospodárskej kriminality. Táto situácia sa obzvlášť môže týkať podnikov z automobilového sektora, uvádza Michael Peer, partner spoločnosti KMPG pre forenzné služby v strednej a východnej Európe (SVE) .

Softvérové KROSobranie začalo!

Vychutnajte si ekonomický a stavebný softvér KROS práve teraz.

Prípadný krach NCHZ by mal dopady na celé hospodárstvo

ZCHFP žiada konštruktívny prístup k záchrane NCHZ  

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR žiada všetky štátne i súkromné inštitúcie o maximálnu podporu pre hľadanie konštruktívnych riešení na záchranu cca 2000 priamo ohrozených miest v Nováckych chemických závodoch (NCHZ) a ďalších cca 5000 pracovných miest ohrozených u dodávateľov. ZCHFP SR vyjadruje solidaritu a podporu krokom vedenia NCHZ, voči necitlivému prístupu a likvidačnej pokute zo strany Európskej komisie (EK).

Bezplatný seminár: INCOTERMS a medzinárodné platobné prostriedky

20.10.2009 - 10:00

Ste začínajúci podnikateľ alebo úspešná spoločnosť a chcete začať dovážať / vyvážať svoje tovary a služby? Na aké riziká by ste sa mali pripraviť, aké dodacie a platobné podmienky chcete využiť? S nami získate základné znalosti obchodovania so zahraničím a budete pripravený rozšíriť svoje podnikanie.

 

PODNIKATEĽKA SLOVENSKA - predĺženie termínu podávania prihlášok

Organizátori jubilejného 10. ročníka súťaže Podnikateľka Slovenska - Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) a Top Centrum Podnikateliek (TCP) - predlžujú termín podania prihlášok do súťaže, nad ktorou i v tomto roku prevzala záštitu manželka prezidenta SR p. Silvia Gašparovičová.