Prihlásenie

Správy a vyhlásenia bánk, poisťovní a ostatných finančných inštitúcií

KPMG vytvára regionálnu aktuársku skupinu

Bratislava, 16. október 2009 - KPMG v strednej a východnej Európe vytvára špecializovanú skupinu na poskytovanie aktuárskych1 poradenských služieb na regionálnej úrovni. Dvadsaťčlenný silný poradenský tím bude poskytovať podporu poisťovniam v regióne a pomáhať im čeliť radikálnym regulačným zmenám, ktoré sa očakávajú v nasledujúcich rokoch, obzvlášť v oblasti riadenia rizika a kapitálu, ako aj štandardov výkazníctva. Úspešná adaptácia týchto zmien bude vyžadovať podstatne väčšiu aktuársku podporu, ako tomu bolo v minulosti.

Dotácie od štátu na slnečné kolektory sú aj viac ako 1000 eur a vyplatia sa

Štát prepláca až 35% z ceny solárnej zostavy na kľúč

Za dva mesiace trvania zvýšenej dotácie pre domácnosti na kúpu slnečných kolektorov, ktorá začala platiť od 20.augusta 2009, bola schválená pre cca 300 žiadateľov. Najväčší domáci výrobca slnečných kolektorov - firma  THERMO |SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom, považuje toto číslo za pomerne nízke a vyzýva občanov, aby neváhali a využili štátnu podporu, ktorá zlacňuje celú solárnu zostavu až o 35% a ušetrí ročne až 70% z nákladov na prípravu teplej vody pre domácnosti. Slnečné kolektory  sa oplatí namontovať aj teraz, lebo pracujú spoľahlivo i pri mínusových teplotách. Postačí ak je slnečný deň a vyrábajú teplo aj v tuhej zime.  Informoval o tom riaditeľ THERMO |SOLARU Ing. Milan Novák.

Steve Forbes v Bratislave hovoril o východiskách pre úspech podnikania

Bratislava, 8. október 2009 – Slovensko navštívil vo štvrtok 8. októbra renomovaný ekonomický prognostik Steve Forbes. Na ďalšom zo série podujatí Orange Biznis Fórum vystúpil s prednáškou na aktuálnu tému Odporúčania a východiská pre rast a úspech v súčasnom ekonomickom prostredí. Partnerom podujatia bola aj tentokrát poisťovňa Kooperatíva.

Dohľad nad politikou transferového oceňovania v nadnárodných skupinách sa sprísňuje a mnohé vlády na celom svete hľadajú nové daňové zdroje

Mnohé vlády na celom svete pri hľadaní nových zdrojov daňových príjmov rozširujú a sprísňujú kontrolu nad cezhraničnými transakciami medzi spoločnosťami patriacimi do jednej skupiny, potvrdzujú výsledky prieskumu globálnej divízie služieb transferového oceňovania spoločnosti KPMG.

Firmy podnikajúce v krajinách ako Čína, Grécko a Vietnam sa musia v súčasnosti vyrovnávať s novými alebo výrazne rozšírenými režimami transferového oceňovania, kým prakticky všetky väčšie ekonomiky so zavedenými predpismi pre transferové oceňovanie zintenzívňujú vykonávanie kontrol a sprísňujú pravidlá.

Pozvánka na konferenciu Marketing Live Conference

28.10.2009 - 00:00

Dňa 28. Októbra 2009 sa v hoteli Falkensteiner v Bratislave uskutoční odborná konferencia Marketing Live Conference. Už 8. ročník v poradí, ponesie aktuálny názov Marketing that Sells. Konferenciu na tému, ako zabezpečiť efektívnu spoluprácu  medzi marketingom a obchodom poriada spoločnosť In Store Slovakia, s.r.o.

Konferencia: Perspektívy podnikania v Bielorusku, Moldavsku a na Ukrajine

19.11.2009 - 10:00

Chcete sa dozvedieť viac ako a v ktorých sektoroch sa najlepšie presadíte v Bielorusku, Moldavsku a na Ukrajine? Zaujíma Vás tamojšia politická a ekonomická situácia?
 

Príďte do Prešova na konferenciu "Perspektívy podnikania v Bielorusku, Moldavsku a na Ukrajine", počas ktorej sa dozviete o rôznych aspektoch podnikania v týchto východoeurópskych krajinách.
 

Kooperačné podujatie maďarských a slovenských firiem

12.11.2009 - 10:00

Chcete rozšíriť svoje podnikateľské aktivity? Nadviažte nové obchodné kontakty s maďarskými podnikateľmi a prijmite naše pozvanie na jednodňové kooperačné podujatie, ktoré sa uskutoční 12. novembra 2009 v Miskolci (Maďarsko).
 

Nové obchodné príležitosti čakajú najmä na podnikateľov, ktorí pôsobia v oblasti strojárskeho, automobilového priemyslu a obnoviteľných zdrojov energie.

Bezplatný seminár: Inovačné aktivity a ich vyplv na výkonnosť firiem

13.10.2009 - 10:00

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania a Trenčianska regionálna komora SOPK pozývajú všetkých záujemcov do Trenčína na odborný seminár.

Západné ekonomiky čaká v 4. štvrťroku mierne oživenie, Slovensko však z neho príliš ťažiť nebude

Investičná Saxo Bank vo svojej prognóze na posledný štvrťrok 2009 očakáva mierne zotavenie západných ekonomík vyvolané doplňovaním zásob a vládnymi stimulmi. Tie budú, rovnako ako vládne deficity, pokračovať a spôsobia „japonizáciu“ finančných trhov, pričom budeme svedkami vyšších ukazovateľov P/E a nižších výnosov z firemných, ako aj štátnych, obligácií. Spotrebitelia v západných ekonomikách budú splácať dlhy a dopyt bude aj naďalej v útlme.

Ako môžu firmy ušetriť na kúpe kvalitného softvéru?

 Firmy, ktoré uvažujú o kúpe nového softvéru, sa v súčasnosti nachádzajú v neľahkej situácii. Z dôvodu pretrvávajúcej krízy často riešia otázku, kde kúpiť kvalitný softvér za prijateľnú cenu, alebo ako prejsť z drahšieho na lacnejší a porovnateľný softvér.