Prihlásenie

Správy a vyhlásenia bánk, poisťovní a ostatných finančných inštitúcií

Aktuálna správa o vývoji kapitálových trhov Emerging Markets (stredná a východná Európa, Ázia)

Regionálny prehľad

Akcie a podnikové dlhopisy opäť s kurzovými ziskami; nálada sa ďalej zlepšovala

Nová separačná linka vo Svite ma kapacitu 500 ton ročne

V júli 2005 uviedli vo Svite do trvalej prevádzky novú linku na triedenie odpadov, s kapacitou 300 až 500 ton ročne. Vybudovali ju s pomocou dotácie takmer 283 600 EUR  (8,5 mil. Sk) od Recyklačného fondu a mesto Svit prispelo sumou 11 950 EUR (360 tis. Sk). Súčasťou investície bola aj nová triediaca hala, do ktorej sa zváža triedený komunálny odpad z mesta Svit a 12 obcí, spolu od cca 25 500 obyvateľov podtatranského regiónu. Linka zatiaľ pracuje v jednozmennej prevádzke, s obsluhou 4 osôb. Informoval o tom riaditeľ Technických služieb (TS) vo Svite Július Žiak.

Obec Štrba sa stará aj o odpad zo Štrbského Plesa

 Obec Štrba v reštitučnom konaní získala  od 13. 8. 2007 správu územia, ktoré je súčasťou Tatranského národného parku. Jedná sa o územie Štrbského Plesa, ktoré dovtedy patrilo pod správu mesta Vysoké Tatry. V súčasnosti tak katastrálne územie obce Štrba zahŕňa samotnú obec Štrba, Tatranskú Štrbu, vrátane 4 rekreačných lokalít a  Štrbské Pleso. Zároveň je to oblasť, pre ktorú obec Štrba zabezpečuje separovaný zber a zber komunálneho odpadu, prostredníctvom zapojenia do Integrovaného systému separovaného zberu mesta Svit a okolia a zmluvného vzťahu s VPS Vysoké Tatry.

Recyklačný fond v Prešovskom kraji schválil 1221 žiadostí za 8,5 mil. EUR

V Prešovskom kraji Recyklačný fond počas svojej existencie, od 01. 01. 2002 do 30. 06. 2009, vyhovel spolu 1221 žiadostiam o poskytnutie dotácií a príspevkov a poskytol žiadateľom viac ako 8,5 mil. EUR (258 mil. Sk). Z toho za vyseparovaný komunálny odpad dostalo 278  miest a obcí na základe ich  žiadostí príspevky viac ako 1 mil. EUR (30,4 mil. Sk). Recyklačný fond vyhovel aj žiadostiam o dotácie 17 podnikateľských subjektov, ktorým poskytol 3,8 mil. EUR (115,2 mil. Sk). Dvaja spracovatelia opotrebovaných vozidiel získali od fondu 411 tis. EUR (12,4 mil. Sk) a na projekty  21 obcí uvoľnil fond prostriedky vo výške 3,31 mil. EUR (99,8 mil. Sk), keď poskytol dotáciu na ich 26 projektov.

Recyklačný fond doteraz schválil 8 861 žiadostí za 134,8 mil. EUR

Recyklačný fond v rámci celého Slovenska doteraz za 7 rokov činnosti schválil projekty za 134,8 mil. EUR (4 mld. Sk), keď vyhovel 8 861 žiadostiam podnikateľov a obcí o finančné prostriedky. 219 projektov v hodnote 30,6 mil. EUR bolo zameraných na zavedenie alebo zintenzívnenie separovaného zberu komunálneho odpadu. 9,2 mil. EUR bolo poskytnutých mestám a obciam vo forme obligatórnych príspevkov za vyseparovaný odpad na základe 7 085 vyhovených žiadostí. Ďalších 9 mil. EUR bolo poskytnutých spracovateľom starých vozidiel na základe ich 1 224 žiadostí o úhradu prevádzkových nákladov a vyplatených finančných príspevkov.

Bezplatný seminár: Medzinárodná preprava tovarov

08.09.2009 - 09:00

Viete, ako najrýchlejšie prepraviť tovar v rámci Európy alebo za Atlantik? Chcete sa dozvedieť, koľko by vás to mohlo stáť? Viete, aké dokumenty potrebujete k rôznym druhom prepravy a ako predísť nečakaným udalostiam?

Perspektívy podnikania na Balkáne: 2. vedecko - podnikateľská konferencia

28.09.2009 - 09:30

Uvažovali ste niekedy o podnikaní v Albánsku, Čiernej hore, Macedónsku a Srbsku? Navštívili ste už tieto krajiny a chceli by ste sa podeliť s kolegami o svoje skúsenosti, zážitky a dojmy?
 
Dovoľujeme si Vás pozvať na 2. vedecko-podnikateľskú konferenciu s medzinárodnou účasťou „Perspektívy podnikania na západnom Balkáne", počas ktorej získate komplexné informácie o ekonomických, politických a praktických aspektoch podnikania na Balkánskom polostrove.
 

Spoločnosť Deloitte v nových priestoroch

Bratislava, 2. septembra 2009 – Slovenská kancelária medzinárodnej audítorskej a poradenskej spoločnosti Deloitte sa presťahovala do jedného z najmodernejších priestorov v Bratislave – do objektu Digital Park-u II.

V nových kanceláriách na 6. a 7. podlaží administratívneho komplexu Digital Park II na Einsteinovej ulici začína Deloitte svoju prevádzku symbolicky, v prvý deň nového školského roka – 2. septembra 2009.

Tech Data pokračuje v raste i v druhom kvartáli a oznámila zvýšenie zisku

Praha, 21. augusta 2009 – I napriek nie príliš jednoduchej situácii na trhu s IT produktmi znamenajú práve zverejnené čísla o hospodárskych výsledkoch jedného z najväčších svetových IT distribútorov, spoločnosti Tech Data Corporation, viac než dobrú správu pre jej manažérov. Dokázali si totiž poradiť s nižšími tržbami, zapríčinenými globálnym poklesom dopytu, a vykázať ešte vyšší zisk než za rovnaké obdobie v minulom roku.

Hľadáme ambasádorky z radov slovenských podnikateliek

Staňte sa Ambasádorkou slovenských podnikateliek a podporte podnikanie žien na Slovensku a v EÚ! Buďte vzorom a inšpiráciou pre ženy, získajte užitočné kontakty na ďalšie úspešné podnikateľky, zviditeľnite svoju firmu na európskej úrovni a zvýšte kredit svojej spoločnosti.