Prihlásenie

Český strojárensky holding PBS GROUP uzavrel významné kontrakty na Slovensku

Český strojárensky holding PBS GROUP uzavrel významné kontrakty na Slovensku

Spoločnosti První brněnská strojírna, a.s., a PBS ENERGO, a.s., ktoré patria do energetickej časti českého strojárenského holdingu PBS GROUP, a.s., v prvom štvrťroku 2018 úspešne uzavreli obchodné zmluvy na realizáciu štyroch projektov. Dva z nich budú realizované na Slovensku, jeden v Poľsku a jeden v Českej republike. Celkový objem kontraktov presahuje 100 miliónov českých korún (približne 4 milióny eur).


„PBS GROUP je silná strojárenská spoločnosť s viac ako dvestoročnou tradíciou tak na lokálnom trhu, ako aj v zahraničí. Uzavretie týchto kontraktov je pre nás signálom, že naša nová obchodná stratégia funguje a je prínosná aj pre našich zákazníkov,“ hovorí Michal Wdowyczyn, výkonný riaditeľ pre energetiku v spoločnosti PBS GROUP, a.s.

 

Úspešný vstup na poľský trh, získanie dvoch významných zákaziek na Slovensku a český kontrakt sú výsledkom nastavenia novej obchodnej stratégie celého holdingu PBS GROUP, a.s. Spoločnosť sa dlhodobo zameriava na vysokú technickou úroveň, spoľahlivosť a kvalitu výrobkov, ako aj poskytovaných služieb. Podpisom nových zahraničných kontraktov si tak spoločnosť upevnila pozíciu nielen ako skúseného experta v danom odbore, ale tiež ako dôležitého a silného zamestnávateľa v regiónoch, kde firma pôsobí.

 

Projekty realizované na Slovensku majú servisný charakter a ich cieľom je zvýšiť prevádzkovú spoľahlivosť využívaných technológií. Súčasťou kontrahovaných výstupov bude napríklad aj výmena ekonomizéru, ako aj ďalších tlakových a netlakových častí kotla prevádzkovaného výrobcom a dodávateľom energií pre mesto a priemyselné podniky v Humennom.

 

Najvýznamnejším projektom je dodávka nového ekologického kotla spaľujúceho biomasu pre spoločnosť  MPEC Sp. Z o. o, najväčšieho výrobcu a dodávateľa energie pre 175-tisícové mesto Olsztyn na severe Poľska. V rámci dodávky budú zabezpečené aj inžinierske služby, supervízia montáže a uvedenie kotla do prevádzky, plánované na máj 2019. „Tento projekt je príspevkom k plneniu záväzkov investora na znižovanie negatívnych dopadov energetického priemyslu na životné prostredie, čo je aj jedným z hlavných pilierov stratégie našej spoločnosti. Vstup na perspektívny poľský trh zároveň vnímame ako významný krok pre našu spoločnosť z pohľadu budúceho vývoja,“ dodáva Michal Wdowyczyn.

 

PBS Brno v tomto projekte vystupuje ako subdodávateľ hlavného kontraktora zákazky, poľskej spoločnosti Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o. „Veríme, že tento kontrakt je prvým zo série ďalších projektov, ktoré môžeme spoločne úspešne zrealizovať na poľskom či inom európskom trhu,“ komentuje spoluprácu Artur Mazurek, podpredseda predstavenstva spoločnosti Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o.

 

Český kontrakt sa týka dodávky nového turbostroja s generátorom prespoločnosť DEZA, a. s., výrobcu základných organických látok určených preďalšie chemické využitie. V rozsahu dodávky PBS ENERGO je zahrnuté tiež turbosústrojenstvo (parná turbína STG – T 10,8 a generátor so svorkovým výkonom 10,8 MWe), jeho inštalácia a uvedenie do prevádzky. DEZA, a.s. patrí s ročnou spracovateľskou kapacitou 450 000 ton čiernouhoľného dechtu a 160 000 ton surového benzolu medzi významné podniky v danom sektore v celosvetovom meradle.

 

O PBS GROUP, a.s.

Spoločnosť PBS GROUP zastrešuje jednu z najdlhšie pôsobiacich strojárenských značiek na svetovom trhu – První brněnsku strojírnu. Tá je synonymom inovácií a kvality už viac ako 200 rokov. Skupinu tvorí spoločnosť První brněnská strojírna, a.s., komplexný dodávateľ energetických zariadení so zameraním na priemyselné kotly; PBS ENERGO, a.s., ktorá sa zameriava na vývoj, výrobu, dodávky a servis priemyselných parných turbín a expanzných plynových turbín; a  První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., ktorá úspešne podniká v leteckom priemysle a presnom strojárstve.
Viac informácií nájdete na webovej stránke www.pbsgroup.cz

 

 

Nehlasované
Český strojárensky holding PBS GROUP uzavrel významné kontrakty na Slovensku
 
Český strojárensky holding PBS GROUP uzavrel významné kontrakty na Slovensku