Prihlásenie

Čínska korporácia pre jadrovú energiu dokončila inšpekciu paliva pre jadrovú elektráreň Tianwan

Čínska korporácia pre jadrovú energiu dokončila inšpekciu paliva pre jadrovú elektráreň Tianwan

Koncom februára navštívila Novosibírsky závod chemických koncentrátov (NCCP) skupina predstaviteľov čínskej korporácie pre jadrovú energiu JNPC  z mesta Ťiang-su. Návšteva čínskych odborníkov bola spojená s výstupnou kontrolou jadrového paliva vyrobeného v závode za účelom tretej výmeny paliva v druhom bloku jadrovej elektrárne Tianwan.

Týmto krokom zároveň končí ďalšia etapa spolupráce medzi verejnou akciovou spoločnosťou TVEL a korporáciou JNPC, ktorá odštartovala podpísaním zmluvy v roku 1997. Počas tohto obdobia sa v Novosibírskom závode vyrobilo 638 palivových kaziet (TVS) pre dva bloky typu VVER-1000 čínskej elektrárne. Čínski odborníci vykonali v závode viac ako 40 auditov a výstupných kontrol v súlade s podmienkami ustanovenými v zmluve.

Na základe vzájomnej spolupráce môžem povedať, že systém zabezpečenia kvality v Novosibírskom závode chemických koncentrátov je na tej najvyššej úrovni. Palivo vyrábané  v závode zabezpečilo bezpečnú a spoľahlivú prevádzku dvoch blokov jadrovej elektrárne Tianwan,“ uviedol Chen Jun, vedúci úseku technickej podpory oddelenia palivového riadenia korporácie JNPC.

Konstantin Grabelnikov, námestník generálneho riaditeľa pre kvalitu Novosibírskeho závodu zdôraznil, že pri kontrole výroby paliva zákazník vyžaduje predovšetkým potvrdenie, že vyrobená palivová kazeta spĺňa všetky požiadavky uvedené v technickej dokumentácii. „Podľa ukazovateľov prevádzky jadrového paliva je jadrová elektráreň Tianwan jednou z najlepších. Päť rokov prevádzky dvoch blokov reaktorov s tromi výmenami paliva bez akýchkoľvek zlyhaní palivovej kazety predstavuje vynikajúci výsledok na svetovej úrovni. Spolu s čínskymi odborníkmi sme odviedli veľmi dobrú prácu a s prechodom na nové typy paliva sa bude efektívnosť reaktorov len zvyšovať,“ povedal Grabelnikov.
           
Pre informáciu:

Súčasťou zmluvy podpísanej v decembri 1997 medzi spoločnosťou TVEL a čínskymi spoločnosťami CNEIC a JNPC je dodávka jadrového paliva pre reaktory typu VVER-1000 1. a 2. bloku jadrovej elektrárne Tianwan a pre tri následné výmeny paliva.

V marci 2010 dodá spoločnosť TVEL poslednú sériu palivových kaziet typu UTVS vyrobených v Novosibírskom závode chemických koncentrátov (NCCP). Podľa kontraktu sa ďalšia výroba palivových kaziet plánuje v Ibinskom závode na výrobu paliva v Číne s použitím technológie spoločnosti TVEL. Spoločnosť TVEL v roku 2009 podpísala zmluvu s podnikom pre zahraničný obchod CNEIC na výrobu palivových kaziet pre štvrtú výmenu paliva v Číne a zrealizovala dodávku ruských komponentov. Výroba paliva UTVS sa spustí po uvedení podniku do prevádzky. V súčasnosti vedie verejná akciová spoločnosť TVEL rokovania o predĺžení a rozšírení spolupráce s čínskou stranou.

***KONIEC***

O spoločnosti TVEL:
JSC TVEL je súčasťou holdingovej spoločnosti JSC Atomenergoprom (Korporácia jadrovej energie), ktorá zjednocuje podniky ruského jadrového priemyslu. Stopercentný podiel spoločnosti Atomenergoprom patrí štátnej korporácii Rosatom. TVEL pokrýva v plnom rozsahu požiadavky na palivo pre 76 energetických reaktorov v Rusku a v 15 krajinách Európy a Ázie, 30 výskumných reaktorov a tiež pre ruskú flotilu na jadrový pohon.

Nehlasované