Prihlásenie

Na školení sa stretli podlahári z celého Slovenska

Na školení sa stretli podlahári z celého Slovenska

V školiacom stredisku Cechu podlahárov Slovenska v Považskom Podhradí sa uskutočnilo odborné školenie pre získanie titulu Majster podlahár. Nový cyklus školení pre získanie tohto titulu začal prednáškami na tému: podklady pod podlahové krytiny.


Odborný titul Majster podlahár mohli doteraz získať členovia Cechu podlahárov Slovenska, ktorí absolvovali obe časti povinných školení. Po novom bude platnosť titulu 4 roky. „Kladieme dôraz na odbornosť našich členov. Priebežné vzdelávanie je veľmi dôležitou úlohou cechu. Titul Majster podlahár je pre zákazníka vysokou úrovňou garancie kvality práce,“ uviedol v úvode školenia Jozef Mokrý, vrchný cechmajster.

 

Prišli zo všetkých regiónov

Po otvorení sa podlahári zo všetkých regiónov Slovenska dozvedeli najnovšie informácie o problematike zhotovovania podkladov pod podlahové krytiny. Súčasťou školenia bolo aj odovzdanie aktualizovaného zborníka Cechu podlahárov Slovenska, ktorý sa podrobne venuje problematike zhotovovania podkladov. Ing. Tibor Pásztor sa v úvode školenia venoval zmenám v norme STN 74 4505, pričom upozornil na základné požiadavky na podklady.

 

Podklady pod podlahové krytiny

Školenie pokračovalo prednáškami gestorov a partnerov Cechu podlahárov s ohľadom na praktické riešenia pri zhotovovaní podkladov. Prezentovali sa požiadavky na penetráciu podkladu, požiadavky na pevnostné vlastnosti a spôsoby dodatočného spevnenia poterov. Ďalšie prednášky predstavili možnosti zhotovovania dilatačných polí v betónových a anhydritových poteroch, vrátane tmelov na výplň škár a zošívanie, ako aj systém na preklenutie dilatačných škár pri celoplošne lepenej podlahe. Záver patril prezentácii vlastností anhydritových poterov. 

 

Nehlasované
Na školení sa stretli podlahári z celého Slovenska