Prihlásenie

Obchodný zákonník v druhom čítaní

Obchodný zákonník v druhom čítaní

Zákonodarca pripravuje zmenu obchodného zákonníka, ktorá má zabrániť špekulatívnym fúziám spoločností. Pripravovaná novela tak reaguje na situáciu, kedy enormný počet spoločností s ručením obmedzeným, ktoré sú „zadlžené“ a insolventné, pristupujú k zlúčeniu.

 

Trendom je, že vo vlastníctve jednej spoločnosti s ručením obmedzeným sa po zlúčení ocitne niekoľko podnikateľských subjektov. Po novelizácii, ktorá je v súčasnosti v skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní sa majú sprísniť povinnosti štatutárnych orgánov, zaviesť inštitút zodpovednosti ovládajúcich osôb, ako aj prijať ďalšie legislatívne bariéry smerom k zabráneniu špekulatívnym zánikom obchodných spoločností.

 

Okrem toho má novela zaviesť do trestného zákona aj trestný čin nekalej likvidácie, ktorý bude postihovať osoby podieľajúce sa na prevádzaní majetkovej účasti na tzv. biele kone. Najmä pri zodpovednosti ovládajúcich osôb, v prípade spôsobenia škody ovládajúcou osobou (štatutárnym orgánom) odporúčame vyhľadať právne služby, keďže štatutárne orgány budú za škody ručiť celým svojim majetkom. 

 

Nehlasované