Prihlásenie

5 kreatívnych techník na podporu tvorivého myslenia

Kreativita a nápady dnes hýbu svetom. Už to nie je len o umeleckej tvorbe, ale aj o zmenách a riešeniach pre spoločnosť ako takú, o nápadoch a inováciách vo firmách aj o potrebe realizovať svoje nápady a posúvať sa osobnostne vyššie. Stáva sa súčasťou modernej práce a kontext, v akom sa vníma kreativita, sa neustále rozširuje.

 

Ak nechcete zaostávať a rozvíjať svoju kreativitu, vyskúšajte nasledovné techniky.

 

Myšlienkové mapy

 

Začnime s nadčasovou klasikou. Odkedy sa objavila na zoznamoch kreatívnych techník, patrí medzi najvyužívanejšie stratégie na rozvoj tvorivého myslenia. Jej objaviteľ, Tony Buzan, si všimol, že mozog prirodzene spája myšlienky a koncepty dokopy a na tomto princípe sú myšlienkové mapy založené.

 

Začnete s jednou ústrednou myšlienkou, ktorú si dáte do stredu papiera, a k nej postupne pripájate ďalšie myšlienky, ktoré s ňou súvisia. Vytvárate si tak nové prepojenia a nachádzate nové súvislosti, čo napomáha objavovaniu nových nápadov a riešení.

 

Odporúčané čítanie: Ako s myšlienkovými mapami rozprúdiť kreativitu

 

Laterálne myslenie

 

Tento koncept bol vytvorený Edwardom de Bonom v 60. rokoch minulého storočia. Oproti bežným technikám a postupom vám dáva presné postupy a procesy, ako tvorivo myslieť.

Bežne ľudia myslia lineárne. To znamená ak sa stane X, nasleduje Y. Lenže nie vždy sú veci takéto jednoznačné. V rýchlo sa meniacom prostredí to takto neplatí. Laterálne myslenie vám umožňuje pozrieť sa na vec inak a prehodnotiť veci z kreatívnejšieho pohľadu.

 

Odporúčané čítanie: Laterálne myslenie: praktická stratégia na rozvoj kreativity

 

6 mysliacich klobúkov


Toto je technika, ktorú takisto vytvoril Edward de Bono. Dnes je už využívaná mnohými firmami po celom svete. Každý klobúk je metaforou pre jeden spôsob uvažovania o probléme, ktorý riešite. Dokopy tak môžete uvažovať o jednej veci až 6 rôznymi spôsobmi, vďaka čomu viete ľahšie preniknúť k podstate veci a objaviť nové súvislosti.

 

Biely klobúk reprezentuje orientáciu na fakty, čísla a grafy.

Červený klobúk reprezentuje dojmy, emócie a intuitívny pohľad.

Čierny klobúk reprezentuje obozretnosť, usudzovanie a logiku.

Žltý klobúk reprezentuje optimizmus a dôvody, prečo je navrhované riešenie výhodné.

Zelený klobúk reprezentuje kreativitu, nové alternatívy a návrhy možných riešení.

Modrý klobúk reprezentuje meta myslenie, udržuje celý proces pod kontrolou a usmerňuje myslenie ostatných, ak sa debata strhne iným smerom, ako by mala.

 

Odporúčané čítanie: 6 mysliacich klobúkov: Návod ako získať skvelé nápadyBrainstorming


Viac hláv, viac vie. Už ste sa s touto múdrosťou niekedy stretli, všakže. Jeden človek dnes nedokáže všetko urobiť sám. Preto často pracuje v tímoch. Na rozdiel od bežného predpokladu, geniálne nápady nevznikajú iba v hlavách jednotlivcov. Často vznikajú spoločnými silami. Stačí sa pozrieť na držiteľov Nobelových cien a zistíte, že väčšina z nich bola udelená tímom 2-3 ľudí. A práve brainstorming je skvelým spôsobom, ako využiť kreativitu v tímoch. Ale iba ak poznáte správny postup, ktorý berie do úvahy správanie ľudí v skupine.

 

Odporúčané čítanie: Ako z brainstormingu vyťažiť maximum

 

Divergentné myslenie

 

Pojem divergentné myslenie zaviedol jeden z prvých priekopníkov na výskum kreativity, J. P. Guliford. Ide o myšlienkový proces na generovanie nových nápadov, alternatív a viacerých riešení na jeden problém. Spočíva hlavne v rozdelení problému na viacero častí alebo prvkov, aby ste ich rôznou kombináciou a hľadaním nových súvislostí medzi nimi našli originálny pohľad, ktorý ste predtým nevideli.

 

Odporúčané myslenie: Divergentné myslenie: Dôležitá vlastnosť kreatívnych géniov

Nehlasované