Prihlásenie

Aké daňové a účtovné povinnosti existujú pre podnikateľov?

 

Podnikanie nie je len o zarábaní a tvorení zisku. S podnikaním sa spájajú aj určité povinnosti voči štátu ako napríklad vedenie jednoduchého alebo podvojného účtovníctva a niekoľko ďalších daňových povinností.

 

Medzi ne patria napríklad nasledovné typy daní, ktoré sa vás ako podnikateľa môžu týkať:

 

  • Daň z príjmov (dani podliehajú príjmy z podnikania, zárobkovej činnosti, podiely na zisku…)

  • daň z motorových vozidiel (predmetom tejto dane sú vozidlá používané na podnikateľskú činnosť kategórií O1-O4, N1-N3, M2 a M3, M1, L1e až L7e

  • spotrebné dane (vzťahujú sa na: alkohol, elektrina, uhlie, zemný plyn, minerálne oleje a tabakové výrobky)

  • miestne dane (tieto dane ukladajú obce a patrí sem napríklad daň z nehnuteteľnosti, daň za predajné automaty…)


V prípade, že by ste potrebovali vedieť viac a zorientovať sa v tejto problematike, sledujte www.danovecentrum.sk.

 

 

Nehlasované