Prihlásenie

DPL

Na začiatku 90. rokov poľnohospodárske družstvá v rámci prechodu na trhové hospodárstvo spravili  majetkovo oprávneným ľudom  potvrdenie o výške majetkových podielov  tzv. družstevné podielové listy. Družstvá ich vydali viac ako 10,5 milióna  kusov, v súčasnosti ich stále vlastní približne tretina Slovákov. Vydané DPL zahŕňali vložený majetok do družstiev počas kolektivizácie v 50. rokoch minulého storočia, podiel vyrátaný na pôdu, ktorú družstvo užívalo, a zvyšok tvoril podiel za odpracované roky v družstve. Majitelia však často nevedia, ako takéto podielové listy naložiť, či si ich ponechať, alebo ich predať a ako za ne získať nejaké financie. Vlastníci  DPL majú viac možností, ako s nimi naložiť. Vlastník môže zostať podielnik  v družstve, podať na príslušné družstvo žiadosť o prijatie za člena družstva, prípadne listy premeniť na členský vklad do družstva.


 

Nehlasované