Prihlásenie

Prečo by mal byť marketingový výskum súčasťou aj vášho marketingu

Marketingový výskum by mal byť súčasťou každého marketingového plánu a komunikačnej stratégie firiem.  Je nápomocný predovšetkým pri veľkých a dlhoročných projektoch, ktoré si vyžadujú neustále informácie z trhového prostredia.

 

Marketingový výskum predstavuje neustále systematické zbieranie a vyhodnocovanie informácií, ktoré sa týkajú vývoja trhu a potrieb zákazníkov. Tieto infomácie napomáhajú realizovať marketingové rozhodnutia a znižovať riziko investícií. Zozbierané data môžu byť primárne, priamo z trhu a „z terénu“ (sem patria všetky dotazníky, ankety, pozorovania alebo experimenty), alebo môžu byť sekundárne, zozbierané už z existujúcich zdrojov napr. cez štatistický úrad a iné.  

 

Povedzme, že firma chce uviesť na trh nový produkt, aké informácie budú dôležité pre tento krok? Podstatné je poznať konkurenciu a jej postavenie na trhu, veľkosť trhu, štruktúry zákazníkov, distribučné cesty, cenové politiky. Pri uvádzaní nového produktu je dobré zozbierať aj informácie priamo od potencionálnych zákazníkov. Aké sú ich postoje ku konkurečným produktom, sú s nimi spokojní, čo by vylepšili? Alebo ako by reagovali na nový produkt, aké sú ich preferencie a potreby, nakoľko sú ochotní vyskúšať nový produkt a uprednostniť ho pred konkurenčným? Na základe informácií z výskumov je možné zostaviť marketingové stratégie, ktoré môžu byť efektívnejšie, či sa už jedná o produktový marketing,  obsahový marketing, online marketing, alebo cenový marketing a ďalšie oblasti marketingu.

 

Nehlasované