Prihlásenie

Dr. Michael Tirant, vydal nasledujúce oznámenie v záujme verejnosti

Austrálsky výskumný pracovník v odbore medicíny a lekár špecialista, Dr. Michael Tirant, vydal nasledujúce oznámenie v záujme verejnosti a láskavo žiada zástupcov všetkých médií, aj profesionálne organizácie a organizácie zastupujúce záujmy pacientov, aby šírili jeho obsah, ktorý je nanajvýš zaujímavý pre viac ako 300 000 pacientov so psoriázou na Slovensku.

 

Dr. Michael Tirant, austrálsky výskumný pracovník v odbore medicíny a lekár špecialista, týmto oficiálne informuje pacientov so psoriázou a všetky prípadné ďalšie zúčastnené strany, že výrobky vyrábané v Rakúsku a distribuované v Maďarsku pod značkou „Dr. Michaels“ spoločnosťou Rica Hungária Ltd., nie sú zhodné s pôvodnými, austrálskymi výrobkami Dr. Michaela Tiranta.

 

Dr. Michael Tirant by takisto rád zdôraznil, že nesie zodpovednosť za hojivé účinky len v prípade pôvodných výrobkov vyrobených v Austrálii, ktoré sa vyrábajú v súlade s predpisom a technológiou, ktoré sám navrhol, a ktoré sú testované v klinických hodnoteniach.

 

„Pôvodné prípravky na liečbu psoriázy a ekzému, ktoré vyrábame v Austrálii, nie sú v súčasnej dobe v Maďarsku dostupné,“ hovorí Dr. Michael Tirant a súčasne dodáva, že: „Pôvodné prípravky, ktoré sa vyrábajú podľa jedinečného predpisu a výrobnej technológie, a ktoré boli testované v klinických hodnoteniach, budú znova uvedené na maďarský trh v januári roku 2011 pod značkou PSORATINEX®“.

 

Rozhodnutie Dr. Michaela Tiranta ohľadom zmeny značky je vyjadrením jeho snahy o jednoznačné odlíšenie jeho prípravkov od prípravkov, ktoré sa vyrábajú v Rakúsku a v súčasnej dobe sa distribuujú v Maďarsku pod názvom „Dr. Michaels“.

 

Toto upozornenie je dôležité aj pre slovenských pacientov so psoriázou, ktorí majú možnosť nakupovať tieto výrobky priamo v Rakúsku a Maďarsku. Môže sa totiž stať, že si nezakúpia pôvodné, austrálske výrobky Dr. Michaela Tiranta.

 

Dr. Michael Tirant by taktiež rád informoval pacientov, že na Slovensku a v Českej republike sa ale pôvodné prípravky naďalej predávajú pod názvom „Dr. Michaels“. 

 

Do doby, kým bude na maďarskom trhu predstavený prípravok Psoratinex, môžu pacienti kupovať pôvodné austrálske výrobky Dr. Michaela Tiranta v slovenských lekárňach. Slovenské lekárne sú pripravené na to, aby dokázali uspokojiť dopyt zákazníkov, v prípade, ak ich nebudú mať momentálne k dispozícii, lekárne ich vedia flexibilne doobjednať.

 

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa pôvodných, austrálskych výrobkov Dr. Michaela Tiranta, sa viac dozviete na www.drmichaels.sk alebo na www.lupienka-liecba.sk, žiadosti aj sťažnosti môžete zasielať na kontakty uvedené na http://www.lupienka-liecba.sk/sk/kontakt/.

 

 

A ako možno poznať, či je prípravok pôvodným výrobkom Dr. Michaela Tiranta? Vždy si skontrolujte štítok na obale:

 

Výrobca: Psoriasis and Skin Clinic, Austrália
Distribútor / dovozca: FRANKL Pharma s.r.o.

Priemerné hodnotenie: 5 (1 vote)