Prihlásenie

DATALOCK odštartoval nové bezplatné služby pre svojich zákazníkov

DATALOCK odštartoval nové bezplatné služby pre svojich zákazníkov

Spoločnosť Datalock prostredníctvom novembrových EURO seminárov intenzívne podporila prípravu svojich zákazníkov na eurokonverziu. V rámci zjednodušenia procesov prechodu na novú menu zároveň spustil Datalock do prevádzky novú bezplatnú službu Diskusné fórum a nový portál MOJE KONTO, ktorý nepretržite 24 hodín denne sprístupňuje euroverzie systémov pre zákazníkov.
 

EURO semináre organizované spoločnoťou Datalock, ktorých hlavnou témou bolo informovať partnerov o možných úskaliach pri prechode na novú menu, mali medzi účastníkmi mimoriadny úspech.  „Zúčastnilo sa na nich viac ako 500 záujemcov, ktorí sa mali možnosť dozvedieť všetky dôležité informácie súvisiace s prechodom na EURO,“ prezradil generálny riaditeľ Datalocku, Peter Lang. „Zároveň sme všetkých oboznámili s Euro podporou, ktorú Datalock pre svojich zákazníkov pripravil a nechýbali ani konkrétne ukážky prepočtu SKK na EUR, zaokrúhľovanie, samotná konverzia údajov v jednotlivých moduloch - podvojnom účtovníctve, v skladoch a majetku,“ doplnil generálny riaditeľ. Na seminároch boli aj prakticky predvedené spôsoby vystavovania odberateľských a dodávateľských faktúr, vypĺňanie výkazov za rok 2008, preklápanie počiatočných stavov v skladových položkách, stav majetku a prepočet na EURO. Úspech seminárov potvrdilo aj ich mimoriadne vysoké hodnotenie účastníkmi.
 

Datalock v novembri oficiálne spustenil aj službu Diskusné fórum, ktoré umožňuje všetkým uživateľom bezplatnú aktívnu a promptnú pomoc pri riešení každodenných situácií , vyplývajúcich z používania aplikácie SPIN a Wéčko od Datalocku. „V rámci  podpory pri prechode na euro sme posilnili aj naše hotline centrum, ktoré bude v dňoch 18.11.2008 – 13.02.2009 poskytovať služby v čase od 7:00 hod. do 17:00 hod. Tým chceme našim zákazníkom maximálne pomôcť pri možných komplikáciách, ktoré môžu nastať pri zmene meny,“ doplnil Peter Lang.
 

Koncom novembra spustil Datalock aj nový portál MOJE KONTO, ktorý umožňuje zákazníkom získavať prehľadné informácie o ich záväzkoch, pohľadávkach a aktualizovaných licenciách a umožňuje on-line úhradu ľubovoľných faktúr, ktoré boli vystavené spoločnosťou Datalock. Prostredníctvom portálu MOJE KONTO môžu zákazníci ďalej získavať aktuálne verzie programov a to nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez akejkoľvek potreby telefonickej komunikácie s pracovníkmi Datalocku. 
 

O spoločnosti DATALOCK a.s.:
Datalock je vedúcou spoločnosťou v oblasti vývoja softvéru. Poskytuje komplexné podnikové informačné systémy, ktoré sú doplnené zákazkovými riešeniami a outsourcingom. Vďaka produktom, ktoré má spoločnosť vo svojom portfóliu, prispieva k rozvoju a zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnostiam v rôznych odvetviach ich podnikania a aktivít.
Spoločnosť poskytuje ucelené riešenia na vysokej technologickej úrovni a služby sú garantované profesionalitou a vysokou kvalitou. Doteraz priniesol riešenia riadiacich podnikových informačných (ERP) systémov pre viac ako 5000 zákazníkov.
DATALOCK a.s. riadi 8 pobočiek a dcérskych spoločností na Slovensku (7) a v Českej republike (1). Zamestnáva viac ako 200 pracovníkov. V januári 2007 spoločnosť pristúpila k strategickému rozhodnutiu a stala sa členom medzinárodnej skupiny Asseco. Spoločnosť je certifikovaná podľa noriem kvality ISO 9001:2000. V roku 2008 bola už po desiaty krát ocenená spoločnosťou Oracle ako General Business partner roka. Viac informácií na www.datalock.sk.

Priemerné hodnotenie: 5 (2 votes)