Prihlásenie

Chystáte sa na hokejový šampionát do Dánska? Pozrite sa, čo je to za krajina

Coface: Dánsko výborne spravuje verejné výdavky, energeticky je sebestačné a rast HDP by mal tento rok dosiahnuť 2 %. Na druhej strane je tu vysoká zadlženosť domácností, krajina je závislá od exportu a počet firemných bankrotov tento rok vzrastie.


Chystáte sa na majstrovstvá sveta v hokeji do Dánska? Krajina s 5,7 milióna obyvateľov by mala aj tento rok ťažiť zo stabilného rastu, podporeného spotrebou domácností a investíciami. Pokiaľ ide o chuť domácností míňať, tá rastie aj vďaka výhodným úrokovým sadzbám (kľúčová sadzba je 0 %), ale aj nízkej nezamestnanosti (4,4 % k septembru 2017), vyšším mzdám, nižšej dane z príjmu a výhodným cenám nehnuteľností.

„Dánsko je dnes 5. najväčším lodným operátorom na svete. Je energeticky sebestačné, pozornosť venuje vysokošpecializovaným odvetviam, ako obnoviteľné zdroje energie a biotechnológia, výborne spravuje verejné financie a veľký prebytok verejného účtu,“ vypočítava silné stránky spoločnosť Coface. Nadnárodná spoločnosť je globálnym lídrom v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika.

Vláda vedie veľmi obozretnú fiškálnu politiku, aby ochránila ekonomiku pred prehriatím. „Jemné zvýšenie financovania sa tento rok očakáva v dvoch oblastiach: obrana a administratívne posilnenie lepšieho výberu daní, najmä v súvislosti s vlaňajším škandálom slabého výberu daní,“ upozorňuje Coface. Nové daňové opatrenia obsahuje aj Strategický plán na roky 2017 až 2025. Prostriedky chce tiež vláda nájsť znížením financovania štátnych železníc, ako aj znížením sociálnych transferov do zahraničia. Tým by sa mal aj deficit, aj verejný dlh dostať pod hranicu požadovanú európskym Paktom stability a rastu.

Na druhej strane je však Dánsko malou otvorenou ekonomikou, ktorá závisí od zahraničného dopytu. Jej hlavnými exportnými partnermi sú Nemecko, Švédsko, USA, Veľká Británia a Nórsko, importnými popri Nemecku a Švédsku je v top päťke Holandsko, Čína a Nórsko.  Práve Brexit, ale aj obchodné opatrenia USA a Číny tak môžu mať na obchod významný dopad. „Mínusom je aj nestabilita vlády, vysoká úroveň zadlženia domácností, ktorá je najvyššia spomedzi OECD krajín, ako aj vysoký 30 % podiel zamestnanosti vo verejnom sektore,“ upozorňuje Coface.

Mínusom je aj rastúci počet bankrotov. Hoci vlani medziročne klesol z vrcholu 6674 bankrotov v roku 2016 (najviac za ostatných 7 rokov) na 6340 bankrotov, na tento rok Coface predpovedá opäť rast počtu bankrotov, a to o 0,8 % na 6392. Napriek tomu Coface aj naďalej kladne hodnotí bezpečnosť krajiny z hľadiska plnenia si záväzkov firiem. Pre rizikovosť krajiny platí známka A2 (druhá najlepšia) a v prípade podnikateľskej klímy dokonca najvyššia známka A1.

 

Nehlasované