Prihlásenie

Coface: Platobná morálka v Ázii sa opäť zhoršila

Najnovší prieskum platobnej morálky medzi takmer 2800 firmami poukazuje na zhoršenie najmä v Číne, Indii a Thajsku.

• 64 % opýtaných spoločností zaznamenalo za vlaňajšok omeškanie platieb

• 12,5 % (+4,3 percentuálnych bodov v porovnaní s rokom 2015) firiem vykazuje v priemere omeškanie platieb viac ako 120 dní, čo je najvyššia úroveň za ostatné 4 roky

• Viac ako štvrtina má skúsenosti s veľmi dlhým omeškaním platieb 1

• Zhoršenie viditeľné najmä v Číne, Indii a Thajsku

• Najrizikovejšími odvetviami sú stavebníctvo, priemyselné stroje a elektronika, IT a telekomunikácie a kovovýroba


Až 64 % skúmaných spoločností v regióne Ázia a Tichomorie priznáva, že v roku 2016 zaznamenalo omeškanie  platieb. Zvýšil sa dokonca v priemere aj počet dní oneskorenia platieb, čím sa riziko splácania pohľadávok medzi firmami zvyšuje. Zároveň výrazne narástol podiel respondentov (z 8,2% v roku 2015 na 12,5% v roku 2016), ktorí majú skúsenosti s omeškaním platieb viac ako 120 dní. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu platobnej morálky v regióne Ázie a Tichomoria Asia Corporate Payment Survey 2016 nadnárodnej spoločnosti Coface.  Coface je globálnym lídrom v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika. Prieskum skúmal platobnú morálku 2 795 firiem v krajinách Austrália, Čína, Hongkong, India, Japonsko, Singapur a Thajsko, pričom išlo o firmy z 11 sektorov – automobilový, chemický, stavebný, papierensko-drevársky, farmaceutický, textilno-odevný, IT a telekomunikácie, maloobchod, doprava, spotrebná elektronika a priemyselné stroje a elektronika.

„Rok 2017 bude ďalším náročným rokom narastajúcich globálnych neistôt spojených s ekonomickým spomalením Číny.  Vývoj poznačia aj fiškálne problémy, ktorým čelia krajiny exportujúce komodity, a sprísňovanie menovej politiky USA. Pri zohľadnení všetkých týchto faktorov zostane platobná morálka v ôsmich vybraných regionálnych ekonomikách zrejme naďalej slabá,“  konštatuje Carlos Casanova, ekonóm Coface pre región Ázie a Tichomoria.

Riziko v Číne, Indii a Thajsku

Ako vyplýva z prieskumu Coface, vlani opäť vzrástol počet respondentov (25,8 % oproti 24,2 % v roku 2015) so skúsenosťami s veľmi dlhým omeškaním platieb, ktorých objem prekročil 2 % celkového ročného obratu firmy1. Situácia sa pritom neustále zhoršuje. Rastie aj podiel spoločností so skúsenosťami s mimoriadne dlhým omeškaním platieb, ktoré sa rovnajú či dokonca prekračujú 10 % ich celkového ročného obratu. Toto percento firiem sa zvýšilo z 3,4 % v roku 2014 a 5,1 % v roku 2015 už na 5,4 % v roku 2016, čo viedlo k výraznému zníženiu cash flows firiem.

Ako konštatuje ďalej Coface, hoci situácia sa zhoršila v celom regióne, najvýraznejší nárast rizika je v Číne, nasleduje Thajsko a India. Hoci vidieť medziročne aj nárast počtu spoločností, ktoré majú skúsenosti s omeškaním platieb v objeme vyššom ako 2 % ich ročného obratu, v Austrálii (14 %) a Japonsku (9 %), stále ide o relatívne nízku úroveň. Zlepšenie situácie vidieť v Singapure a v Hongkongu, kým na Taiwane sa situácia nezmenila.

 

 

 

 

Zhoršenie v polovici sektorov

Zo sektorov sa vlani situácia v regióne najviac zhoršila v stavebníctve. Až tretina, teda 33 percent firiem, zaznamenalo mimoriadne dlhé omeškanie platieb v objeme presahujúcom 2 % ich ročného obratu, čo je najviac medzi všetkými odvetviami skúmaných Coface. Vplyv hospodárskeho spomalenia v Číne spolu s neistotou okolo menovej a fiškálnej politiky USA bude mať pravdepodobne dopad na ekonomické vyhliadky regiónu. Už teraz to utlmuje nielen spotrebiteľskú dôveru, ale aj súkromné investície. Okrem toho, ako konštatuje v prieskume Coface, dlh domácností v niektorých ekonomikách regiónu, napríklad v Austrálii, Thajsku, Singapure, Malajzii a Južnej Kórei, zostáva vysoký. To by mohlo znížiť kúpyschopnosť, najmä ak sa úrokové sadzby zvýšia. Verejné investície do infraštruktúry by však v niektorých krajinách regiónu mohli zmierniť tohtoročný prepad stavebníctva.

Podobne ako v stavebníctve sa situácia zhoršuje aj v ďalších sektoroch, za vlaňajšok je druhým najzraniteľnejším odvetvím výroba priemyselných strojov a elektroniky. Percentuálny podiel respondentov v tomto sektore, ktorí zaznamenali mimoriadne dlhé omeškanie platieb  v objeme nad 2 % ich ročného obratu, dosiahol totiž vlani až 32 %. Ako upozorňuje Coface, aj tento rok bude pre sektor veľmi ťažký. Odrazia sa tu procyklické faktory a v rámci nich sa dá po zvyšok roka očakávať „spánkový režim“ v dopyte, na ktorom sa podpíše spomínané spomalenie aktivít v Číne a slabšie kapitálové výdavky v regióne. Znaky nasýtenosti čínskeho trhu, ale aj výrazná fragmentácia trhu zvýšia konkurenciu. Návrat deflačných tlakov na hlavných trhoch regiónu vrátane Číny, kde sa od februára spomaľuje vývoj inflácie, by mohli naďalej tlačiť na pokles marží.

Riziko neplatenia sa zhoršuje aj v sektore IT-Telecom, kde tiež medziročne vzrástlo percento respondentov (68 % v roku 2016, oproti 63 % v roku 2015) so skúsenosťami s omeškaním platieb. Investície do verejnej infraštruktúry v niektorých ekonomikách regiónu, najmä v Číne, by mohli priniesť v nasledujúcich rokoch rast dopytu. Znamenalo by to úľavu aj pre ďalšie sektory, napríklad telekomunikácie. Avšak silná konkurencia na trhu v sektore IT spolu so zhoršujúcimi sa podmienkami likvidity s najväčšou pravdepodobnosťou prinesie tento rok skôr proces fúzií a akvizícií.

Kovospracujúci sektor síce zostáva naďalej jedným z najrizikovejších odvetví, jeho výkonnosť sa vlani posilnila vďaka oživeniu cien komodít. No tento rok bude naďalej čeliť výzvam.  Čínske spomalenie ekonomiky a vládne opatrenia na schladenie špekulácií a dopytu v oblasti bývania by mohli viesť k opätovnému tlaku na sektor. To bude mať podľa Coface určite dopad aj na marže. Pravdepodobne tak bude pokračovať v tomto sektore reštrukturalizácia. Tento rok zrejme uvidíme aj viac fúzií a akvizícií, ako bola vlaňajšia medzi Baosteelom a spoločnosťou Wuhan Iron and Steel, ale aj uzavretie oceliarskych zombie podnikov v Číne.

 

Pozn.: 1 Podľa skúseností spoločnosti Coface až približne 80 % mimoriadne dlhých omeškaní platieb firmy nezaplatia vôbec. Ak objem týchto platieb predstavuje viac ako 2 % celkového ročného obratu firmy a viaže sa na mimoriadne dlhé omeškanie platieb, spoločnosti môže mať problém s cash flows.

 

Nehlasované