Prihlásenie

Coface poskytne firmám postihnutým COVID-19 obchodné informácie zadarmo

Spoločnosť Coface Slovensko, zaoberajúca sa poisťovaním pohľadávok firiem a manažovaním ich kreditného rizika, chápe, ako je pre opätovné naštartovanie firiem dôležité poznať všetky nové riziká, ktoré situácia súvisiaca s pandémiou koronavírusu priniesla, a aké je dôležité ich eliminovať. Preto upravuje nielen poistné podmienky, ale poskytne firmám zadarmo aj svoje unikátne obchodné informácie.

Súčasná pandémia mení podmienky, v rámci ktorých firmy podnikali, prináša nové riziká a vyžaduje od firiem, aby sa rýchlo zorientovali v dynamicky sa meniacej situácii. „Rozhodli sme sa preto podporiť rýchle reštartovanie firiem tým, že Coface poskytne klientom na tri mesiace unikátnu databázu informácií o stave firiem v Európe a USA tak, aby mohli rýchle vyhodnotiť riziká. Súčasne vychádzame v ústrety firmám a zmäkčujeme podmienky pre hlásenie poistných udalostí spojených s poistením pohľadávok firiem,“ povedal Ján Čarný, generálny riaditeľ poisťovne Coface pre ČR a SR.

Predĺženie doby oznámenia pohľadávok
Coface Slovensko tak predlžuje o dva mesiace lehotu na oznámenie pohľadávok po splatnosti, ktorú majú iné poistené firmy – klienti u svojich odberateľov. „Klientom Coface poskytneme dlhšiu lehotu na hlásenie polehotných pohľadávok až do 60 dní, čím dáme priestor na inkaso pohľadávok aj s tými odberateľmi, ktorí majú dočasné problémy,“ vysvetľuje Juraj Janči, country manažér Coface Slovensko.
Poistenie pohľadávok je účinný nástroj na riadenie finančných rizík, ktorý chráni firmu pred vznikom možných strát vyplývajúcich z nezaplatených faktúr od svojich odberateľov. „Uvedomujeme si dopad prudko sa meniacej situácie na našich klientov a v rámci snahy im pomôcť prichádzame s riešením pre klientov Coface, ako im pokryť kreditné riziko prostredníctvom dodatočných služieb, ktoré ponúka Coface ako jediná kreditná poisťovňa na trhu,“ spresňuje Juraj Janči.

Program Monitor your risk na 3 mesiace zdarma
Ako pomoc v krízovej situácii tak umožní Coface klientom využívať na tri mesiace zadarmo aj špeciálny monitorovací program „Monitor your risk“. Firmy vďaka nemu získavajú jedinečný nástroj, ktorý im pomôže sledovať vývoj situácie u ich obchodných partnerov a znížia si tak riziká spojené s obchodovaním s nimi. Ide o nepretržitý online monitor zmien vo firmách, a to pri 18 ukazovateľoch, ako sú napríklad: insolvencia, bonita – ratingové skóre a jej trend, platobná morálka, mimosúdne inkaso, obrat, počet zamestnancov, vlastný kapitál.
„Program v prvom rade doplní škálu informácii klientov Coface, pomôže im rýchlejšie identifikovať zmeny monitorovaných firiem a rovnako tak zistiť prepojenia jednotlivých spoločností aj mimo územia SR,“ vysvetľuje Juraj Janči.

Monitorovacia služba Coface informuje firmy o všetkých zmenách u ich obchodných partnerov. „Skoré varovanie pomáha znižovať úverové riziká a vyhnúť sa tak problémom s dodávateľmi a zákazníkmi. Bezplatným sprístupnením informácií našim klientom reagujeme na výrazný rast záujmu firiem o sledovanie možných negatívnych informácií o ich obchodných partneroch. Zaujímajú sa predovšetkým o neplatenie záväzkov, insolvencie a úpadky, zatváranie firiem apod., a to predovšetkým u zahraničných firiem. Preto sme sa rozhodli umožniť im využiť zadarmo na tri mesiace globálnu databázu Coface,“ podotýka Ján Čarný.

Monitorovací systém Coface využíva unikátnu databázu, ktorá obsahuje informácie o viac ako 145 miliónoch firiem vo viac ako 40 krajinách Európy a USA.

Cross Border Network k dispozícii zadarmo
Ďalšou službou, ktorú sa spoločnosť Coface vzhľadom na súčasnú situáciu rozhodla poskytnúť klientom zdarma na tri mesiace, je jedinečný nástroj na vyhľadávanie prepojenia medzi spoločnosťami a osobami „Cross Border Network“. Táto online aplikácia zobrazuje väzby medzi všetkými subjektami registrovanými v strednej a východnej Európy. Vyhľadáva napríklad spojenie medzi spoločnosťami, akcionármi, dcérskymi spoločnosťami, majiteľmi a manažérmi.

Interaktívna aplikácia je zrozumiteľná, veľmi prehľadná a poskytuje užitočné informácie o spoločnosti, úroveň rizika a predajný potenciál. Pre slovenské firmy je to dôležité práve pri firmách zo strednej a východnej Európy, kde je často veľmi zložité a časovo náročné dohľadanie obchodných väzieb a kondície prepojených subjektov.

Nehlasované