Prihlásenie

Insolvencie porastú. Až v 80 % krajín

Coface: Miera platobnej neschopnosti vzrastie v drvivej väčšine hodnotených krajín. V Británii sa počet insolvencií zvýši o 3 %, čo je od referenda kumulatívne až 17 %. Na Slovensku porastie minimálne o 5 %. 


Ekonomické spomalenie, neistota, Brexit aj obchodné vojny. Tak ako vlani, aj tento rok na to doplatí globálny ekonomický rast, ktorý sa opäť zníži. Nadnárodná spoločnosť Coface, globálny líder v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika, očakáva rast svetového HDP len na úrovni 2,4 % po vlaňajších 2,5 %. „Coface na základe tohto vývoja očakáva rast insolvencií až v 80 % hodnotených krajín. Napríklad v Nemecku vzrastie počet insolvencií o 2 %, vo Francúzsku o 1 %, v USA vzrastie počet insolvencií o 3 %, obdobne ako vo Veľkej Británii, kde je to však kumulatívne od referenda v júni 2006 už 17 %,“ konštatuje spoločnosť. Celosvetovo očakáva zvýšenie platobnej neschopnosti firiem o 2 %.

 

Slovensko? 5 percent

Na Slovensku by mal počet insolvencií tento rok vzrásť minimálne o 5 %. „Náš odhad nárastu insolvencií je minimálne 5 %, no udalosti z posledného kvartálu 2019 indikujú na Slovensku aj vyšší nárast počtu insolvencií ako 5 %,“ upozorňuje country manažér Coface Slovensko Juraj Janči. Prepad objednávok na posledný kvartál 2019 už bol viditeľný u subdodávateľských firmách do automotive priemyslu, strojárstva a stavebníctva. „V Coface pozorne sledujeme vývoj hlavne na trhoch exportných partnerov, čo nám umožňuje predikovať možný vývoj na Slovensku,“ podotýka. Rizikové sú najmä firmy zo subdodávateľského reťazca pre automotive, hlavne časť strojárstva, a následne veľkoobchod s hutníckym materiálom. „Stavebníctvo rovnako zažíva zlé časy. Hoci pozitívne hodnotíme úspešnosť našich firiem v zahraničí, domáca produkcia v stavebníctve je najhoršia za posledných 8 rokov,“ upozorňuje. Tým, že je naša ekonomika silne závislá na exporte, dopad na spomalenie ekonomiky SR je rýchlejšie ovplyvniteľný, než napríklad v českej ekonomike, kde je okrem exportu aj podstatná domáca spotreba. „Avšak na rozdiel od roku 2009, kedy došlo k šokovému poklesu, je dnes už možné lepšie indikovať a pripraviť sa na pokles objednávok tradičných obchodných partnerov,“ hovorí.

 

Rizikový kovospracujúci sektor

Celosvetovo však nárast ochranárskych opatrení, ktorých počet za ostatné dva roky dosiahol rekordných viac ako tisíc, prispel k volatilite cien komodít, najmä cien poľnohospodárskych výrokov, kovov a ropy. Podľa prognostických modelov Coface budú ceny ocele v nasledujúcich šiestich mesiacoch naďalej klesať, čo bude sankcionovať najmä spoločnosti v tomto sektore. „A to najmä preto, že rast v Číne, ktorý predstavuje polovicu globálneho dopytu po oceli, sa v tomto roku očakáva len na úrovni  5,8 %. Z tohto dôvodu sa hodnotenie rizika v sektore kovovýroby zhoršilo v 5 krajinách vo svete, vrátane Spojených štátov a Talianska,“ upozorňuje spoločnosť Coface. Na trvale nízku úroveň cien ropy (v priemerne 60 USD za barel ropy Brent v roku 2020 na rozdiel od 64 USD v roku 2019), ako aj geopolitické neistoty, doplatia niektorí zadlžení výrobcovia, a to najmä v Spojených štátoch.

 

Znižovanie ratingov

Na druhej strane, celosvetovo sektor stavebníctva ťaží z vysoko expanzívnych menových politík: hodnotenie rizikovosti sa zlepšilo v 4 krajinách (vrátane Brazílie a Turecka). Celkovo spoločnosť Coface v tomto štvrťroku však znížila rating 22 sektorom  a zlepšila 8 sektorom, čo odzrkadľuje významné zvýšenie rizík pre ekonomiku.

 

Rast neekonomických rizík

Koncom roku 2019 sa po celom svete vyskytol nárast problémových „bodov“ sociálneho napätia s rôznou intenzitou. Už začiatkom vlaňajška to predpovedal Coface Political Risk Index, ktorý bol historicky najvyšší. V roku 2020 tento ukazovateľ predpovedá vysokú mieru sociálneho rizika vo viacerých krajinách Afriky, Blízkeho východu, Strednej Ázie a dokonca aj Ruska.

„Od roku 2019 sa sociálna nespokojnosť prejavuje aj v rastúcich požiadavkách na ochranu životného prostredia. Environmentálne riziká majú širokú škálu účinkov na firemné úvery: vyššia frekvencia prírodných rizík (prírodné katastrofy spôsobené zmenou klímy), ale aj prechodové riziká (nové a prísnejšie predpisy, zmeny spotrebiteľských štandardov),“ podotýka Coface. V tomto roku sa napríklad musia monitorovať účinky prísnejších opatrení týkajúcich sa emisií v automobilovom priemysle v Indii alebo v celosvetovej lodnej doprave. Spoločnosť Coface bude analýze týchto dvoch kategórií environmentálnych rizík venovať obzvlášť významnú pozornosť.

 

Verejný dlh rastie. S výnimkou SVE

Rast v rozvíjajúcich sa ekonomikách by sa mal tento rok mierne zrýchliť (3,9 % oproti 3,5 % v roku 2019). Verejný dlh v týchto krajinách však dosiahol historicky najvyššiu úroveň a zvyšuje sa vo všetkých regiónoch okrem strednej a východnej Európy. V Latinskej Amerike je úroveň zadlženia vyššia ako na konci 90. rokov, čo bolo obdobie poznačené opakujúcimi sa dlhovými krízami. V Afrike sa verejný dlh blíži úrovni pozorovanej približne pred pätnástimi rokmi: obdobím odpísania dlhov medzinárodnými a bilaterálnymi donormi. Dobrou správou je, že štruktúra štátneho dlhu v rozvíjajúcich sa krajín je vo všeobecnosti priaznivejšia ako pred dvadsiatimi rokmi, keďže 80 % je teraz denominovaných v miestnej mene.

Coface celkovo zhoršila rating hodnotenia rizika 4 krajinám (Kolumbia, Čile, Burkina Faso a Guinea) a 6 rating zlepšila (Turecko, Senegal, Madagaskar, Nepál, Maldivy a Paraguaj).

 

 

Nehlasované