Prihlásenie

NBS za vlaňajší rok neudelila pokutu žiadnemu členovi AFISP

Dohľad nad zákonom i kvalitou poskytovaných služieb sa vykonáva aj prostredníctvom mystery shoppingu, členovia Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) zaznamenali od kontrolórov pozitívne ohlasy.

Členovia Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AISP) nedostali v roku 2018 žiadnu pokutu od Národnej banky Slovenska za nekalé praktiky pri finančnom sprostredkovaní. Vyplýva to z údajov o právoplatných rozhodnutiach a udelených pokutách Národnej banky Slovenska.

„Asociácia dnes združuje 30 členov, ktorí zastupujú vyše 11 000 finančných agentov pôsobiacich na slovenskom trhu, čo je viac ako 62 %. Ako najvyššia stavovská organizácia reprezentuje a obhajuje profesionálne záujmy svojich členov, participuje na tvorbe legislatívy, ochraňuje záujmy finančných spotrebiteľov, ako aj vykonáva dohľad nad etikou podnikania a kvalitou poskytovaných služieb svojich členov a podporuje ich odborné vzdelávanie. Dôkazom kvality tohto dohľadu zo strany asociácie, ako aj odbornosti našich členov pri poskytovaní služieb finančným spotrebiteľom je fakt, že Národná banka Slovenska neudelila za rok 2018 ani jednu pokutu členovi AFISP za nekalé praktiky,“ konštatuje Martin Lanc, predseda predstavenstva AFISP.

AFISP spolupracuje s Národnou bankou Slovenska a asociáciami združujúcimi banky, poisťovne i obchodníkov s cennými papiermi. V roku 2018 získala asociácia registráciu poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania pre základný a stredný stupeň odbornej spôsobilosti a vydala 1471 potvrdení o absolvovaní tejto odbornej prípravy. Z poverenia Národnej banky Slovenska vykonáva skúšky finančných agentov pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti. Počet realizovaných skúšok  bol 12 701, počet úspešných skúšok 11 567 (čo je 91,08 %).

Národná banka ako orgán dohľadu nad finančným trhom kontroluje spoločnosti poskytujúce finančné sprostredkovanie aj prostredníctvom mystery shoperov. „Zachytili sme šírenie dezinformácií o údajných neserióznych praktikách sprostredkovateľov v niektorých médiách i na sociálnych sieťach, ale našich členov sa to netýka. Za rok 2018 asociácia neeviduje žiaden postih ani v prípade mystery shopperov, ktorí vykonávajú kontroly priamo v teréne. Nezaznamenali sme  žiadnu sťažnosť či už na neodbornosť, zavádzajúce či akékoľvek iné nekalé konanie zo strany finančných agentov združených v členských spoločnostiach AFISP. Naopak, od mysteri shoperov dostali naši členovia len priaznivé ohlasy, čo nás veľmi teší,“ podotkol Martin Lancz.

 

Nehlasované