Prihlásenie

Platobná morálka v Turecku sa zlepšuje, ale...

Coface: Napriek oživeniu ekonomiky očakáva tento rok až 44 % firiem zhoršenie podmienok, pesimistický je najmä automobilový sektor.

 

Platobná morálka tureckých firiem sa o čosi zlepšila, hoci firmy naďalej zostávajú opatrné. Ako vyplýva z najnovšieho prieskumu nadnárodnej spoločnosti Coface, globálneho lídra v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika, priemerná lehota v platobnom styku, ktorú turecké spoločnosti ponúkajú svojim obchodným partnerom, dosahuje na domácom trhu takmer 85 dní. Na vývozných trhoch je táto lehota 69 dní. Ide síce o výrazné zlepšenie, keďže ešte pred krízou v roku 2017 predstavovala  108 dní. „Hocako, priemerná doba splatnosti zostáva v medzinárodnom meradle dlhá,“ podotýka Coface.

 

Kratšie platobné podmienky odrážajú preferenciu likvidity

 

Iba 40 % spoločností v Turecku napríklad žiada svojich vývozných klientov, aby sa platby uskutočnili do 60 dní.  Na porovnanie, v prípade domácich zákazníkov o to žiada len 33 % firiem.

„Kľúčové faktory, ktoré nútia spoločnosti predávať v stanovených podmienkach, sú snaha o tlak na likviditu domácich klientov a konkurencia na vývozných trhoch. Získanie úveru zostáva naďalej problémom pre celý turecký podnikový sektor, a to aj napriek nedávnemu zlepšeniu ekonomiky,“ spresňuje Coface.

Pokiaľ ide o vyhliadky vývoja platobnej morálky, spoločnosti sú opatrné. Až 46 % opýtaných spoločností očakáva tento rok predĺženie platobných podmienok na domácom trhu, zatiaľ čo 45 % firiem očakáva dlhšie podmienky na vývozných trhoch. Tieto ukazovatele sú však veľmi podobné tým, ktorí očakávajú, že platobné podmienky zostanú rovnaké na domácom (45 %) aj vývoznom trhu (44 %).

 

Spoločnosti sú opatrné v ekonomických vyhliadkach, najmä v papierenskom, farmaceutickom, kovospracujúcom a stavebnom sektore

 

V posledných dvoch rokoch klesá rozsah počtu dní oneskorených platieb. Priemerne na domácom trhu predstavuje oneskorenie 41 dní a pri vývoznom predaji 58 dní.

V prípade, že sa inkaso pohľadávok nie je na domácom trhu, až 40 % pokryje stratu z vlastných zdrojov, kým 28 % si na to berie pôžičky z bánk. Viac ako tretina spoločností (37 %) žiada svojich zákazníkov o zálohu. Pokiaľ ide o používanie inštitútu úverového poistenia, nejde v prípade tureckých spoločností o automatický proces, hoci o možnosti poistenia vie až 62 %  opýtaných. Z praxe však iba 26 % firiem používa poistenie ako ochranu pred prípadným nezaplatením zo strany obchodného partnera.

Napriek nedávnemu hospodárskemu oživeniu stále až 44 % spoločností očakáva, že sa hospodárske podmienky v Turecku v roku 2020 zhoršia. Papierenský, farmaceutický priemysel, kovovýroba a stavebníctvo patria medzi najpesimistickejšie odvetvia. Prísnejšie podmienky prístupu k financovaniu a nižší domáci dopyt sú faktory, ktoré môžu výrazne ovplyvniť platobnú schopnosť firiem. Napriek týmto výzvam je však na druhej strane ochota uskutočniť nové investície v roku 2020 v niektorých odvetviach, ako sú farmaceutický a agropotravinársky sektor, vysoká. Pokiaľ ide o vývoz, najrizikovejší je automotive sektor, kde až 20 % firiem zo sektora očakáva nižšie tržby z vývozu, čo je vysoko nad celkovým priemerom 9 %.

 

Nehlasované