Prihlásenie

SAP zaznamenal hviezdny začiatok roka a zvýšil výhľad prevádzkového zisku

Spoločnosť SAP SE, svetový líder v oblasti podnikových informačných systémov, oznámila finančné výsledky za prvý štvrťrok 2019.

 

 

  • Príjmy z cloudu po prvýkrát prekročili 1,5 miliardy eur za štvrťrok, stúpli o 45 % (IFRS) a o 48 % (non-IFRS)
  • SAP je lídrom v oblasti manažmentu skúsenosti XM s Qualtrics
  • Nové objednávky cloudu a softvéru stúpli 17 %
  • Príjmy z cloudu a softvéru a celkové príjmy s dvojciferným nárastom
  • Hrubá marža pri cloude s rýchlejším rastom, sekvenčne stúpla o 3 percentuálne body (IFRS) a o 4 percentuálne body (non-IFRS)
  • Prevádzková strata (IFRS) -136 miliónov eur z dôvodov vopred oznámenej reštrukturalizácie. Nárast prevádzkového zisku (non-IFRS) o 19 % na 1,467 miliardy eur
  • Zvýšený dôraz na prevádzkovú excelentnosť - cieľom je rozšírenie non-IFRS prevádzkovej marže v priemere o jeden percentuálny bod ročne od roku 2018 do roku 2023; SAP 12. novembra 2019 usporiada Special Capital Markets Day

 

 

Významné obchodné udalosti

Finančné ukazovatele

 

Prvý štvrťrok 2019

V prvom štvrťroku stúpli nové objednávky cloudu o 32 % (26 % pri fixnom menovom kurze). Príjmy z cloudu narástli medziročne o 45 % na 1,56 miliardy eur (IFRS), o 48 % (non-IFRS) a o 41 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Príjem zo softvérových licencií stúpol medziročne o 4 % na 650 miliónov eur (IFRS), o 4 % (non-IFRS) a o 1 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Nové objednávky cloudu a softvéru v prvom štvrťroku medziročne stúpli o 17 % (13 % pri fixnom menovom kurze). Príjmy z cloudu a softvéru stúpli medziročne o 16 % na 5,04 miliardy eur (IFRS), o 16 % (non-IFRS) a o 12 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Celkové príjmy narástli medziročne o 16 % na 6,09 miliardy eur (IFRS), o 16% (non-IFRS) a o 12 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze).

 

Vďaka rýchlo rastúcemu cloudovému biznisu SAP a solídnemu rastu príjmov z podpory rástol celkový podiel predvídateľných príjmov, ktorý v prvom štvrťroku medziročne stúpol o jeden percentuálny bod na 72 %.

Ako už bolo skôr naznačené, IFRS prevádzkový zisk v prvom štvrťroku ovplyvnili očakávané náklady na reštrukturalizáciu (886 miliónov eur), ako aj vyššie poplatky súvisiace s akvizíciami a akciová kompenzácia, ktoré súviseli najmä s akvizíciou spoločnosti Qualtrics. Výsledkom bola prevádzková strata -136 miliónov eur (Q1 2018: prevádzkový zisk 1,025 miliardy eur). Non-IFRS zisk oproti tomu vzrástol o 19 % na 1,467 miliardy eur (nárast o 13 % pri fixnom menovom kurze). Zisk na akciu bol -0,1 eura (IFRS) (Q1 2018: 0,59 eura) a nárast o 24 % na 0,9 eura (non-IFRS).

 

Prevádzkový cash-flow za prvé tri mesiace bol 2,8 miliardy eur, čo je medziročný nárast o 9 %. Voľný cash flow narástol medziročne o 10 % na 2,37 miliardy eur. Na konci prvého štvrťroka bola čistá likvidita -6,19 miliardy eur.

 

Výhľad na rok 2019

 

Spoločnosť SAP upravila svoj výhľad na rok 2019. Úprava zohľadňuje výsledky za prvý štvrťrok a nové iniciatívy spoločnosti na zrýchlenie prevádzkovej excelentnosti a tvorby hodnoty.

SAP naďalej očakáva:

  • non-IFRS príjmy cloudu v rozmedzí 6,7 - 7,0 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2018: 5,03 miliardy eur), čo je 33-39 % nárast pri fixnom menovom kurze.
  • non-IFRS príjmy z cloudu a softvéru v rozmedzí 22,4 - 22,7 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2018: 20,66 miliardy eur), čo je 8,5-10 % nárast pri fixnom menovom kurze

SAP teraz očakáva:

  • non-IFRS prevádzkový zisk v rozmedzí 7,85 - 8,05 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2018: 7,16 miliardy eur), čo je nárast o 9,5 % - 12,5 % pri fixnom menovom kurze (predtým: 7,7 - 8,0 miliardy eur, nárast o 7,5 % - 11,5 % pri fixnom menovom kurze.)

 

Okrem toho spoločnosť SAP očakáva silný nárast celkových príjmov, pri nižšom tempe rastu ako prevádzkový zisk (predtým: mierne nižšie ako prevádzkový zisk).

 

Čísla za prvý štvrťrok 2019 obsahujú príjmy a zisky spoločnosti Qualtrics len od dátumu akvizície, 23. januára. Komparatívne čísla za celý rok 2018 neobsahujú príjmy a zisky Qualtrics a obsahujú príjmy a zisky spoločnosti Callidus od 5. apríla 2018. Hoci výhľad na celý rok 2019 počíta s fixným menovým kurzom, očakáva sa, že čísla, založené na skutočných kurzoch budú ovplyvnené pohybmi menových kurzov

Nehlasované