Prihlásenie

SAP zverejnil princípy, ktorými sa chce riadiť v prípade umelej inteligencie. S ich rozvojom mu pomáha aj poradný panel

Spoločnosť SAP predstavila princípy, ktorými sa bude riadiť v prípade umelej inteligencie (AI) a zároveň oznámila zriadenie externého poradného panelu pre túto oblasť. Urobila tak ako vôbec prvá európska technologická firma. Základné princípy odrážajú záväzok spoločnosti dodržiavať najvyššie etické štandardy. Zvýrazňujú hodnoty, ktoré SAP uplatňuje pri realizácii biznisu bez predsudkov, udržiavaní transparentnosti a integrity a zachovaní kvality a bezpečnosti. SAP zároveň odmieta kompromisy v otázke ochrany dát a súkromia.

 

Členmi panelu budú akademickí experti, odborníci z priemyslu i politiky. Ich úlohou bude zaistiť osvojenie a ďalší rozvoj spomenutých princípov v spolupráci s riadiacim výborom pre umelú inteligenciu v SAP, čo je skupina výkonných pracovníkov SAP z oblastí rozvoja, stratégie a ľudských zdrojov.

 

„AI ponúka úžasné možnosti, no zároveň prináša bezprecedentné a často nepredvídateľné výzvy pre spoločnosť a ľudstvo. Poradný panel pre etiku v otázke AI nám umožní dosiahnuť etickú umelú inteligenciu, ktorá poslúži ľudstvu a z ktorej bude spoločnosť ťažiť,“ povedala jedna z jeho členiek Susan Liataud.

 

Cieľom nových pravidiel, externého panelu i riadiaceho výboru pre umelú inteligenciu v SAP bude zaistiť, aby sa AI nástroje podporované funkciami SAP Leonardo pre strojové učenie využívali na udržanie integrity a dôvery vo všetkých riešeniach. Keďže SAP je trhový líder v podnikových technológiách, ktoré sú prítomné pri 77 percentách svetových príjmov z transakcií a slúžia viac ako 400-tisíc zákazníkom na celom svete, riešenia a aplikácie SAP ovplyvňujú denne životy miliárd ľudí na celom svete.

 

„Považujeme etické využívanie dát za základnú hodnotu,“ povedal Luka Mucic, CFO a člen správnej rady SAP SE. „Chceme tvoriť softvér, ktorý umožní vznik inteligentného podniku a reálne zlepší životy ľudí. Také princípy budú základom pri využívaní AI ako technológie.“

 

Inteligentný podnik vytvára ľuďom priestor na lepšie využitie ich pracovného času. Automatizuje totiž často sa opakujúce a rutinné činnosti. Umožňuje to strojové učenie – algoritmy sa "učia" z existujúcich údajov bez toho, aby boli napevno naprogramované. Zamestnanci sa tak môžu venovať činnostiam s vyššou pridanou hodnotou. Internet vecí pomáha získavať nové dáta, ktoré dokáže podnik vybavený inteligentnými analytickými nástrojmi využiť na sledovanie vývoja v reálnom čase, predikcie či vytváranie nových biznisových modelov. IoT prepája celý reťazec od návrhu výroby až po doručenie produktu či služby zákazníkovi. Tie sú dodávané v personalizovanej podobe, rýchlejšie a proaktívne.

 

Momentálne je potvrdených päť členov poradného panelu, v najbližších mesiacoch sa má ich počet rozšíriť.

 

  • Dr. theol. Peter Dabrock, predseda katedry systematickej teológie (etiky) na univerzite Erlangen-Nurnberg
  • Dr. Henning Kagermann, predseda, acatech poručníckej rady; acatech Senator
  • Susan Liautaud, prednáša Verejnú politika a právo na Stanfordovej univerzite, zakladateľka a  generálna riaditeľka, Susan Liautaud & Associates Limited (SLAL)
  • Dr. Helen Nissenbaum, profesorka, Cornell Tech Information Science
  • Nicholas Wright, konzultant v oblasti inteligentnej biológie; výskumník v Pellegrino Center for Clinical Bioethics Georgetown University Medical Center; Honorary Research Associate, Institute of Cognitive Neuroscience, University College London

 

Implementácia európskej stratégie pre AI

Základné princípy taktiež prispejú k európskej debate o umelej inteligencii. Európska komisia vymenovala Markusa Nogu, senior viceprezidenta SAP pre strojové učenie do expertnej skupiny vysokej úrovne pre AI. Cieľom skupiny je začiatkom roka 2019 načrtnúť európsku stratégiu v otázke umelej inteligencie a navrhnúť etické pravidlá týkajúce sa férovosti, bezpečnosti, transparentnosti, budúcnosti práce a demokracie.

Nehlasované