Prihlásenie

Spoločnosť SAP oznámila finančné výsledky za prvý štvrťrok 2018

Spoločnosť SAP SE, svetový líder v oblasti podnikových informačných systémov, oznámila finančné výsledky za prvý štvrťrok 2018.

 

  • rast príjmov z cloudu sa zrýchlil o 18 % (IFRS) a o 31 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze) a po prvý raz prekonal miliardu eur za štvrťrok
  • nové objednávky cloudu zaznamenali po výnimočnom štvrťroku predchádzajúceho roka nárast o 25 % pri fixnom menovom kurze
  • tempo rastu digitálneho jadra pokračuje s viac ako 8 300 zákazníkmi SAP S/4HANA, čo je medziročný nárast o 43 %
  • upravený výhľad zohľadňuje akvizíciu spoločnosti Callidus a silné tempo prevádzkového rastu

 

Významné obchodné udalosti

 

Finančné ukazovatele

 

Prvý štvrťrok 2018

Nové objednávky cloudu zaznamenali v prvom štvrťroku nárast o 14 % (25 % pri fixnom menovom kurze) a dosiahli 245 miliónov eur. Príjmy z predplatného cloudu a podpory narástli medziročne o 18 % a dosiahli 1,07 miliardy eur a o 31 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Príjmy zo softvéru klesli medziročne o 10 % na 625 miliónov eur (IFRS) a o 2 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Nové objednávky cloudových a softvérových licencií narástli v prvom štvrťroku medziročne o 10 % pri fixnom menovom kurze. Príjmy z cloudu a softvéru narástli medziročne o 1 % na 4,35 miliardy eur (IFRS) a o 9 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Celkové príjmy boli medziročne na rovnakej úrovni 5,26 miliardy eur (IFRS) a narástli o 9 % pri účtovaní podľa non-IFRS štandardov pri fixnom menovom kurze.

 

Rýchlo rastúco cloudový biznis SAP spoločne so solídnym rastom príjmov z podpory pokračoval v posilňovaní predvídateľných príjmov. Celkovo príjmy z predplatného cloudu a podpory a príjmy zo softvérovej podpory narástli v prvom štvrťroku o 2 percentuálne body na 71 % a po prvý raz prekročili 70 %. Prevádzkový zisk v prvom štvrťroku medziročne stúpol o 52 % na 1,03 miliardy eur (IFRS) a o 14 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Ako spoločnosť oznámila v januári 2018, očakáva pozitívny dopad prijatia IFRS 15 v roku 2018 na úroveň príjmov a zisku. V prvom štvrťroku bol pozitívny dopad na prevádzkový zisk približne 44 miliónov eur. Zisk na akciu vzrástol o 37 % na 0,59 eura (IFRS), respektíve klesol o 1 % na 0,73 eura (non-IFRS).

 

Prevádzkový cash-flow bol v prvom štvrťroku 2,58 miliardy eur, čo je medziročný pokles o 10 %. Voľný cash-flow klesol medziročne o 17 % na 2,15 miliardy eur. Príčinou poklesu voľného cash-flow boli najmä vyššie platby daní a negatívny dopad menových kurzov, ako aj zvýšené CapEx výdavky v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Na konci prvého štvrťroka bola čistá likvidita 546 miliónov eur, čo je medziročné zlepšenie o 1 miliardu eur.

 

SAP S/4HANA

Počet zákazníkov SAP S/4HANA stúpol na 8 300, čo je medziročný nárast o 43 %. V prvom štvrťroku zmluvu podpísalo približne 400 zákazníkov, z toho zhruba 40 % bolo nových. Analytická firma IDC označila SAP S/4HANA Cloud za lídra v troch kategóriách: Midmarket ERP, ERP pre veľké podniky a Financie a účtovníctvo.

 

Ukončená akvizícia Callidus

Spoločnosť SAP 5. apríla 2018 zavŕšila proces akvizície spoločnosti Callidus Software Inc (Callidus Cloud). SAP zlúči svoje riešenia pre zákaznícku skúsenosť ako aj možnosti SAP S/4HANA s riešeniami pre Sales Performance Management a Configure-Price-Quote od Callidus Cloud, ktoré sú najlepšie vo svojej triede. Ponúkne tak najúplnejšiu ponuku v tomto segmente. To zákazníkom umožní rýchlejšie uzatvárať obchody, pracovať s vyššími objemami a zrýchliť nárast produktivity predaja. V prvom štvrťroku zaznamenali riešenia SAP pre zákaznícku skúsenosť trojciferný medziročný nárast v nových cloudových objednávkach.

 

Manažment ľudského kapitálu

Riešeniami SAP SuccessFactors a SAP Fieldglass ponúka SAP úplný manažment pracovnej sily, či už trvalej alebo dočasnej. Od HR oddelení sa čoraz častejšie žiada zahrnutie externých pracovníkov do plánovania a efektívne zhodnotenie celkovej ponuky talentu. Riešenie SuccessFactors je lokalizované pre 91 krajín a 42 jazykov. SuccessFactors Employee Central, čo je základ ponuky v tejto oblasti, skončil štvrťrok s viac ako 2 400 zákazníkmi.

 

SAP Leonardo

SAP Leonardo spája hĺbkové procesy a znalosti  odvetví, pokročilú metodológiu dizajnového myslenia a špičkové softvérové funkcie ako IoT, Big Data, strojové učenie, analytiku a blockchain. SAP Leonardo riadi inovatívne funkcie a vytvára úplne nové spôsoby práce a nové obchodné modely. Všetky sú integrované na platforme SAP Cloud Platform, pričom nové technológie možno jednoducho pridať hneď, ako sa objavia.

 

Obchodné siete

SAP poháňa prepojenú ekonomiku. SAP Business Network s ročne zobchodovanými 1,9 biliónmi dolárov vo viac ako 180 krajinách je najväčšou obchodnou platformou sveta. Vďaka využitiu možností kolaboratívneho obchodu SAP Ariba, funkcií manažmentu flexibilnej pracovnej sily SAP Fieldglass, bezproblémovému spracovaniu cestovných výdavkov s riešením SAP Concur a in-memory možností spracovania v reálnom čase, ktoré poskytuje platforma SAP HANA, organizuje SAP Business Network obchodné transakcie naprieč celým hodnotovým reťazcom. Ponúka aj transparentnosť a prehľad o dodávateľských reťazcoch, ktoré spoločnostiam umožnia dosiahnuť istotu, že konajú eticky zodpovedným spôsobom. V prvom štvrťroku celkové príjmy v segmente SAP Business Network medziročne vzrástli o 17 % na 663 miliónov eur pri fixnom menovom kurze.

 

Regionálne výsledky

SAP dosiahol v regióne EMEA solídne výsledky, keď príjmy z cloudu a softvéru vzrástli o 6 % (IFRS) a 9 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Príjmy z predplatného cloudu a podpory boli veľmi silné a narástli o 40 % (IFRS) a 45 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze), pričom najvýraznejšie výsledky dosiahla spoločnosť v Nemecku. Okrem toho SAP zaznamenal dvojciferný rast príjmov zo softvéru vo Veľkej Británii.

 

Výhľad na rok 2018

 

Spoločnosť SAP zvyšuje svoj výhľad. Zohľadňuje tým akvizíciu spoločnosti Callidus, ako aj silný rast prevádzkového zisku v prvom štvrťroku. Spoločnosť v roku 2018 očakáva:

  • non-IFRS príjmy z predplatného cloudu a podpory v rozmedzí 4,95 miliardy eur - 5,15 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2017: 3,77 miliardy eur), čo je nárast o 31 % - 36,5 % pri fixnom menovom kurze. Predchádzajúci interval bol 4,8 – 5,0 miliárd eur. Očakáva sa, že Callidus prispeje približne 150 miliónmi eur.
  • non-IFRS príjmy z cloudu a softvéru v rozmedzí 20,85 - 21,25 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2017: 19,55 miliardy), čo je nárast o 6,5 % - 8,5 % pri fixnom menovom kurze. Predchádzajúci interval bol 20,7 - 21,1 miliardy eur. Očakáva sa, že Callidus prispeje približne 150 miliónmi eur.
  • non-IFRS celkové príjmy v rozmedzí 24,80 - 25,30 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2017: 23,46 miliardy), čo je nárast o 5,5 % - 7,5 % pri fixnom menovom kurze. Predchádzajúci interval bol 24,6 - 25,1 miliardy eur. Očakáva sa, že Callidus prispeje približne 200 miliónmi eur.
  • non-IFRS prevádzkový zisk v intervale 7,35 - 7,5 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2017: 6,77 miliardy eur), čo je nárast o 8,5 % - 11 % pri fixnom menovom kurze. Predchádzajúci interval bol 7,3 - 7,5 miliardy eur. Očakáva sa, že Callidus prispeje približne 10 miliónmi eur.

 

Hoci výhľad na celý rok 2018 počíta s fixným menovým kurzom, očakáva sa, že čísla, založené na skutočných kurzoch, budú počas roka ovplyvnené pohybmi menových kurzov.

 

Dopad IFRS 15

Spoločnosť SAP od 1. januára 2018 zmenila niekoľko svojich účtovacích politík, aby prijala IFRS 15 'Revenue from Contracts with Customers'. Pod IFRS 15 sa metóda, zvolená spoločnosťou SAP v predchádzajúcich rokoch, nebude meniť. Dôsledkom je, že nové politiky ovplyvnia medziročný nárast príjmov a zisku v roku 2018.

 

Ako už bolo oznámené vo vyhlásení za štvrtý štvrťrok 2017, spoločnosť očakáva nasledovné dopady zmien politík na príjmy, prevádzkové výdavky a zisk v roku 2018:

  • príjmy zaznamenajú pozitívny dopad vo výške menej ako 0,1 miliardy eur, pričom väčšina rozdielov bude dôsledkom uplatnenia opcií zákazníkov pri kúpe softvéru z predchádzajúcich rokov, ktorých výsledkom budú príjmy zo softvéru.
  • pozitívne budú zasiahnuté aj prevádzkové výdavky, v nákladoch na predaj a marketing v sume približne 0,2 miliardy eur z vyššej kapitalizácie provízií z predaja. Iné zmeny politík zaťažia prevádzkové náklady zvýšenými nákladmi z predaja, ktoré budú výrazne menej ako 0,1 miliardy eur.

Výsledkom vyššie spomenutých dopadov bude celkovo čistý pozitívny dopad na prevádzkový zisk vo výške približne 200 miliónov eur.

 

Nehlasované