Prihlásenie

Nominujte zodpovedné firmy na cenu Via Bona Slovakia za rok 2008

Nominujte zodpovedné firmy na cenu Via Bona Slovakia za rok 2008

Bratislava, 15. január 2009 - Nadácia Pontis oddnes prijíma nominácie na ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2008 (lat. via bona = dobrá cesta). Cieľom ocenenia je vyjadriť verejné uznanie firmám a podnikateľom, ktorí na Slovensku rozvíjajú zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu. Nadácia Pontis udelí ocenenia Via Bona Slovakia v tomto roku už po deviaty raz.

Via Bona Slovakia za rok 2008 má 10 kategórií, ktoré reflektujú rozvoj v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie na Slovensku. Popri dvoch hlavných cenách – tradične udeľovaným pre veľké podniky a samostatne pre malé a stredné podniky - novinkou v tomto roku budú kategórie oceňujúce jednotlivé aspekty zodpovedného podnikania a firemnej filantropie. 

Kategórie Via Bona Slovakia za rok 2008
 
HLAVNÉ CENY:
Hlavná cena pre veľké podnikyza komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu,Hlavná cena pre malé a stredné podnikyza komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu,

Oblasť ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE:
Zelená cenaza projekt v oblasti životného prostredia,Etická cena za transparentnosť a odstraňovanie korupcie,Cena za zodpovedný prístup k zamestnancom,Cena za zodpovedné pôsobenie na trhu,

Oblasť FIREMNÁ FILANTROPIA:
Cena za dlhodobý pozitívny vplyv podniku na spoločnosť a okolitú komunitu,Cena za odvahu podporiť inovatívny projektrealizovaný v neprebádanej oblasti alebo netradičnou formou,Cena za zapájanie zamestnancov do dobrovoľníckych aktivít, 
 
ŠPECIÁLNE OCENENIE:
Čestné uznanie za mediálny prínosv rozvoji zodpovedného podnikania a firemnej filantropie na Slovensku


Nominácie 
 
 Nominácie na získanie hlavných cien predkladajú samotné firmy. V ďalších kategóriách môže nomináciu zaslať každý, kto chce upriamiť pozornosť na konkrétne projekty v oceňovaných oblastiach. Môže ísť o výnimočné aktivity vo firemnej filantropii alebo v zodpovednom prístupe firiem k podnikaniu, ktoré presahujú zákonné požiadavky v oblasti vplyvu na životné prostredie, v politike voči zamestnancom, ale aj v etike podnikania, či ich pôsobenia na trhu. Nominácie je možné zaslať výhradne elektronicky. Uzávierka nominácií je  13. februára 2009.

Hodnotenie

Ocenenie Via Bona Slovakia hodnotí prihlásené nominácie z kvalitatívneho hľadiska. Hodnotiaci proces a jeho kritériá sú definované tak, aby vytvorili predpoklady pre čo najväčšiu objektívnosť a transparentnosť ocenenia. Renomovaná komisia zahŕňajúca reprezentantov firemného sveta, verejnej správy, médií, mimovládnych organizácií i nezávislých inštitúcií hodnotí prijaté nominácie v dvoch kolách. Najprv individuálne, následne v skupinovom hodnotení. Kandidáti na hlavné ceny, postupujúci do druhého kola, sú pozvaní na osobnú prezentáciu pred hodnotiacou komisiou. Víťazov cien Via Bona Slovakia za rok 2008 vyhlási Nadácia Pontis na slávnostnom gala večere 2. apríla 2009.

www.viabona.sk

Detailné informácie o Via Bona Slovakia, vrátane štatútu a nominačných hárkov pre jednotlivé kategórie nájdete na www.viabona.sk.Generálnym partnerom 9. ročníka ocenenia je spoločnosť Západoslovenská energetika, partnerom je DLA Piper. Mediálnymi partnermi sú mesačník Stratégie, týždenník TREND, denník Hospodárske noviny a Slovenská televízia.

*******************************************************************************
Nadácia Pontis
Nadácia Pontis je jednou z najväčších grantových a operačných nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú filantropiu a presadzuje zodpovedné podnikanie. S firmami spolupracuje pri realizácii ich filantropických aktivít a poskytuje im poradenstvo pri tvorbe filantropickej stratégie. Realizuje prieskumy, vydáva publikácie, pripravuje vzdelávacie podujatia, organizuje ocenenie Via Bona Slovakia. Spravuje nadačné fondy, prostredníctvom ktorých firmy realizujú svoje darcovské aktivity. Nadácia Pontis je administrátorom združenia Business Leaders Forum. Projektmi v oblasti demokratizácie a rozvojovej pomoci podporuje disidentov a občiansku spoločnosť v Bielorusku a na Kube. Skúsenosti Slovenska nadobudnuté v procese transformácie a následného zápasu o otvorenú demokratickú spoločnosť využíva na Balkáne. Presadzuje zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie, založenú na hodnotách demokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarite.

Priemerné hodnotenie: 2 (1 vote)