Prihlásenie

T-Mobile podporí rozvoj talentu detí a mládeže so zmyslovým postihnutím

T-Mobile podporí rozvoj talentu detí a mládeže so zmyslovým postihnutím

 Bratislava, 4. december 2008 Spoločnosť T-Mobile Slovensko, a.s. v spolupráci s Nadáciou Pontis podporila projekty 13 neziskových organizácií z rôznych regiónov Slovenska. Maximálna výška prideleného grantu bola 70 000 Sk (2323,58 EUR). Finančné prostriedky budú použité na podporu rozvoja prirodzeného talentu detí a mladých ľudí so zmyslovým postihnutím. Z nadačného fondu spoločnosti T-Mobile Slovensko v Nadácii Pontis bolo celkovo prerozdelených  894 996 Sk (29709 EUR).

 Grantový program Hľadáme ďalší zmysel – PRE TALENT vyhlásili spoločnosť T-Mobile Slovensko a Nadácia Pontis v roku 2008 po druhýkrát.O podporu 16 projektov sa uchádzalo 15 rôznych neziskových organizácií. Cieľom grantového programu jezvýšiť šance detí a  mladých ľudí so zmyslovým postihnutímvo veku od 6 do 21 rokovna vlastnú sebarealizáciu, rozvoj talentu, schopností a pracovných zručností, ktoré uľahčia ich integráciu do spoločnosti a  uplatnenie sa na trhu práce v dospelosti. Podporené boli projekty s rôznym tematickým zameraním, ako napr. podpora canisterapie pre sluchovo postihnuté deti, realizácia umeleckých workshopov a divadelných predstavení či výstava fotografií nepočujúcich detí. Mnohé projekty sa zaoberajú aktívnym a zmysluplným využívaním voľného času nevidiacich a nepočujúcich detí, čím prirodzene podporujú a rozvíjajú ich talenty, sebavedomie a postupne prispievajú k ich integrácii do štandardného prostredia. Zo 14 podporených projektov je 8 zo západoslovenského regiónu, 4 zo stredoslovenského regiónu a dva s celoslovenskou pôsobnosťou. Realizácia jednotlivých projektov je naplánovaná od 1. januára do 29. júna 2009.  Zoznam podporených organizácií a projektov nájdete na www.nadaciapontis.sk/granty 

Priemerné hodnotenie: 4 (1 vote)