Prihlásenie

Vyhlásenie Nadácie Pontis ku Dňu ľudských práv (10. december): Hodnotenie slovenskej zahraničnej politiky v presadzovaní ľudských práv

Vyhlásenie Nadácie Pontis ku Dňu ľudských práv (10. december): Hodnotenie slovenskej zahraničnej politiky v presadzovaní ľudských práv

 Bratislava, 9. december 2008

Jedným z cieľov Nadácie Pontis je presadzovať zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie založenú na hodnotách demokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarite. Pri príležitosti Dňa ľudských práv 10. decembra Nadácia Pontis z tohto pohľadu každoročne hodnotí zahraničnú politiku našej krajiny.

Hlavní aktéri zahraničnej politiky SR počas roka 2008 v praxi prejavili rastúcu ľahostajnosť k dimenzii ľudských práv a slobôd vo svete. Presadzuje sa názor, že jasné, pevné a čitateľné postoje v globálnych otázkach nám môžu ublížiť pri obchodných kontraktoch s nedemokratickými režimami, a preto je lepšie agendu ľudských práv v diplomatických vzťahoch ignorovať.

Slovensko sa týmto bojazlivým prístupom odchyľuje od zaužívanej praxe mnohých našich partnerov v Európskej únii a ďalších medzinárodných organizácií vyspelého demokratického sveta a stráca tak kredit, vybudovaný v uplynulých rokoch.

Na druhej strane, slovenská diplomacia urobila viaceré pozitívne kroky, najmä vo formálnej rovine. Agenda ľudských práv bola témou nášho predsedníctva v Rade Európy. Minister Ján Kubiš, podobne ako jeho ďalší kolegovia z EÚ, opakovane vyzýval na prepustenie politických väzňov v Bielorusku. Ministerstvo zahraničných vecí SR (MZV SR) pokračuje v otvorenom dialógu so slovenskými mimovládnymi organizáciami o hodnotení situácie v citlivých krajinách, kde pôsobia. Okrem iného tak mimovládne organizácie tlmočili nesúhlas s tým, že aj hlasom Slovenska v júni 2008 došlo k zrušeniu diplomatických sankcií na Kube, či k pozastaveniu cestovných obmedzení pre predstaviteľov bieloruského režimu v októbri 2008 bez stanovenia konkrétnych kritérií. Podmienkou týchto ústupkov, ktoré si určila samotná EÚ, malo byť výrazné zlepšenie v oblasti ľudských práv, k čomu však ani v jednej z týchto krajín zatiaľ objektívne nedošlo.

Sme veľmi radi, že Slovensko v roku 2008 získalo medzinárodnú podporu pre svoju kandidatúru do Rady OSN pre ľudské práva. Toto členstvo ponúka možnosť priblížiť slovenskej verejnosti problematiku ľudských práv v medzinárodnom rozmere.

Táto agenda však naráža na aktivity Úradu vlády SR, presadzujúce jednorozmerné ekonomické zameranie zahraničnej politiky, v ktorej iné hľadiská a odtiene nemajú miesto. Spomeňme aspoň niektoré:

  • Januárová účasť premiéra Fica na oslavách výročia kubánskej revolúcie, ktorú v Bratislave organizovalo kubánske veľvyslanectvo. Predseda vlády sa nezaujímal o stav konkrétnych politických väzňov, symbolicky podporovaných aj jeho stranou SMER. Premiér Fico sa tým odchýlil od vtedajšej politiky EÚ a nebral do úvahy odporúčanie MZV SR nezúčastniť sa na oslavách.
  • Delegácia vlády SR na čele s premiérom Ficom vo Vietname, na prelome októbra a novembra, rokovala iba o ekonomickej spolupráci. Nie je známe, či otvorila aj otázky, na ktoré upozorňoval Európsky parlament vo výzve Vietnamu na zastavenie systematického porušovania ľudských a občianskych práv.

 

Slovensko naďalej podporuje kandidatúru Kazachstanu na predsedníctvo OBSE, hoci voľby v krajine nespĺňajú medzinárodné štandardy požadované tou istou organizáciou.

Podobne účasť slovenského prezidenta na otváracom ceremoniáli Olympijských hier v Pekingu prebehla bez toho, aby sa čo i len symbolicky zmienil o vážnom porušovaní ľudských práv v Číne alebo  potlačení protestov v Tibete. Národná rada SR v roku 2008 neprijala žiadne spoločné vyhlásenie o stave ľudských práv v zahraničí. Rétorika a oficiálne vyjadrenia najvyšších ústavných činiteľov či lídra jednej z vládnych strán na pozadí zhoršenia slovensko-maďarských vzťahov neviedli k zníženiu napätia, skôr naopak. Aj preto Slovensko čelilo negatívnej publicite na medzinárodnej úrovni a muselo presviedčať svojich partnerov o nemennej hodnotovej orientácii našej krajiny. 

Ľudské práva a občianske slobody sú jadrom európskej tradície, ku ktorej sa hlási aj Slovensko. Sme presvedčení, že ich šírením a aktívnejšou podporou potvrdzujeme, že sme moderná krajina s rozhľadenými občanmi, ktorým nie je ľahostajné dianie za hranicami vlastného štátu. V budúcom roku 2009 si svet pripomenie 20. výročie pádu komunistických režimov v strednej a východnej Európe. Dúfame, že oficiálna zahraničná politika Slovenska túto významnú udalosť pretaví aj do svojich aktivít tak, aby nešli proti tradícii, ktoré tvoria základy demokracie na Slovensku. 

Priemerné hodnotenie: 5 (2 votes)