Prihlásenie

Podpora podnikania žien - Ambasádorky Slovenska - SEMINÁR

Podpora podnikania žien - Ambasádorky Slovenska - SEMINÁR

2. marca 2011, Žilina Pokračujeme v sérii nadstavbových seminárov pre budúce podnikateľky - tentokrát v Žiline s ambasádorkou Zlatkou Stubbs. 

Pozývame všetky ženy, ktoré majú reálnu predstavu o tom, v čom by chceli začať podnikať, na praktický seminár a inšpiratívne stretnutie s ambasádorkou podnikateliek pre Žilinský kraj.


 


 Termín a miesto: 2. marca 2011, Hotel Galileo, Žilina

Z programu vyberáme:
Podnikateľský plán - štruktúra a obsah, rôzne druhy plánov, právne formy podnikania a ich porovnanie
Financie v podniku - zakladateľský rozpočet, plán finančných tokov, riadenie financií, zdroje financovania podniku
Marketing a propagácia - analýza trhu a konkurencie, vytvorenie vlastnej značky, cenotvorba, formy propagácie.

Registrácia:
- registrácia registrácia prebieha prostredníctvom on-line formulára do 25.2.2011, príp. i skôr vzhľadom na kapacitný limit
- účasť na podujatí je bezplatná

Pozvánka s programom na stiahnutie


Podujatie sa organizuje v rámci projektu Podpora podnikania žien na Slovensku, pod hlavičkou Európskej komisie.

Kontakt:
Národná agentúra pre rozvoj
malého a stredného podnikania
Stanislava Drusková
Miletičova 23
821 09 Bratislava

tel.: 02/50 24 45 14
e-mail: druskova@nadsme.sk
www.nadsme.sk

Nehlasované