Prihlásenie

Iniciatíva HP ten.to.one uľahčuje rast a prevádzku stredne veľkých firiem

Spoločnosť HP oznámila založenie iniciatívy HP ten.to.one, ktorá sa zameriava na podporu rastu stredne veľkých firiem a zjednodušenie ich dátových centier.

HP ten.to.one je prvou iniciatívou svojho druhu(1), ktorá vychádza z nového softvéru, rozšíreného partnerského programu a unikátneho prieskumu(2) – so špecializáciou na stredne veľké firmy. Spoločnosti s 1 000 – 10 000 zamestnancami celkovo predstavujú trh s veľkosťou zhruba 7,5 miliardy dolárov.(1)

Zároveň bola v rámci obchodnej jednotky HP Software and Solutions vytvorená nová organizácia s názvom HP Commercial Solutions, ktorá má realizáciu iniciatívy ten.to.one na starosti.

Stredne veľké firmy mávajú v porovnaní s veľkými podnikmi menšie IT zázemie s obmedzenou špecializáciou a menším množstvom nezávislých oddelení. Iniciatíva ten.to.one si kladie za cieľ urýchliť rast stredne veľkých zákazníkov a obchodných partnerov HP tým, že im pomôže rýchlejšie a s menšími komplikáciami nasadzovať, integrovať a spravovať technologické riešenia.

Jednoduchšie nasadenie cloudu

Z globálneho prieskumu vypracovaného pre HP minulý mesiac agentúrou Forrester Consulting vyplýva, že sa stredne veľké firmy aktívne zaujímajú o služby cloudu. Polovica respondentov prieskumu medzi stredne veľkými spoločnosťami uviedla, že plánujú implementovať cloud computing; pre zaujímavosť, medzi veľkými podnikmi jeho nasadenie plánuje 29 percent respondentov.

HP aktuálne ponúka širšiemu okruhu firemných zákazníkov cenovo dostupný prístup k svojmu úspešnému softvéru na testovanie výkonu HP LoadRunner in the Cloud, ktorý je celosvetovo k dispozícii prostredníctvom služby Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).

Táto nová softvérová služba poskytovaná s flexibilným, priebežne hradeným cenovým programom pomôže IT oddeleniam jednoducho optimalizovať výkon kritických aplikácií a webových stránok.

HP LoadRunner in the Cloud je zatiaľ k dispozícii ako bezplatný beta produkt len v Spojených štátoch.(3)

Jednoduchšia správa rizík

Zabezpečenie a správa rizík sú pre stredne veľké firmy najvyššími prioritami. Za najpotrebnejšiu technológiu z hľadiska správy rizík bola označená ochrana dát a zálohovanie.

Pre tieto účely najlepšie poslúži rozšírené riešenie HP Data Protector, ktoré teraz ponúka zákazníkom osem metód ochrany pri prevádzke prostredia v systéme Microsoft® Hyper-V Server 2008 R2. Vďaka tomu, že HP Data Protector teraz podporuje Hyper-V, je HP jediným dodávateľom ponúkajúcim najúplnejšiu integráciu zálohovania za najdostupnejšiu cenu – až o 70 percent lacnejšie ako alternatívne produkty na trhu.

Jednoduchšie riadenie infraštruktúry

Stredne veľké firmy nie sú spokojné s reakciami IT oddelení na problémy služieb. Prajú si, aby IT oddelenie dokázalo efektívnejšie monitorovať ich systémy, predvídať problémy a kontrolovať kvalitu služieb podľa podnikových požiadaviek.

S novým nástrojom HP SiteScope Operations Manager môžu stredne veľké firmy ekonomicky výhodne zvyšovať dostupnosť a výkon podnikových služieb vďaka  rýchlejšiemu monitorovaniu IT infraštruktúry a aplikácií.

Úspech obchodných partnerov

Firmy strednej veľkosti sa čím ďalej častejšie obracajú na predajcov s pridanou hodnotou a systémových integrátorov s dopytom po monitorovaní a správe ich podnikových technológií.

Iniciatíva HP ten.to.one pomôže obchodným partnerom lepšie monitorovať a riadiť podnikové technológie pomocou na mieru zostavených predajných a marketingových nástrojov. Program zahŕňa osobné školenie, certifikáciu partnerov, intenzívne  výcvikové programy (boot campy) a sociálnu komunitu. Ponúka tiež syndikačnú službu pre jednoduchú tvorbu, prispôsobenie či sledovanie kampaní a generovanie nových obchodných príležitostí.

„Služba HP Campaign Syndication Service nám poskytuje prístup takmer ku všetkým marketingovým materiálom a webovému obsahu spoločnosti HP. Ten si môžeme prispôsobiť, doplniť doň vlastné informácie a potom ich použiť na generovanie obchodných príležitostí, rovnako ako efektívnemu marketingu našich produktov a služieb,“ povedal Tony O’Rourke, riaditeľ klientskych služieb v spoločnosti IPSUS Technologies Ltd, Irsko.

HP ponúka ucelené portfólio služieb, ktoré pomôžu partnerom uspokojiť potreby klientov z radu stredne veľkých firiem. Toto portfólio zahŕňa služby HP Professional Services, školenie HP Software Education a produkty HP Software as a Service (SaaS).

„Jedinečné potreby stredne veľkých firiem doteraz neboli dostatočne kvalitne pokrývané,“ povedal Martin Kubala, generálny riaditeľ HP Slovakia. „Náš softvér, služby, partnerský program, predajná a marketingová organizácia v kombinácii s našimi bohatými dlhoročnými skúsenosťami pomôžu klientom a partnerom dosiahnuť okamžitý dlhodobý úspech.“

Nehlasované