Prihlásenie

Svetový deň Chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP): „Bez dychu, ale nie bez pomoci“

10.11.2009 - 00:28

Pri príležitosti Svetového dňa chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP), Vás pozývame na tlačovú konferenciu s poprednými odborníkmi v oblasti liečby tohto ochorenia na Slovensku.

Vo svete je podľa štatistík 600 miliónov ľudí, ktorí trpia na CHOCHP, pričom toto ochorenie spôsobilo už 4,6 milióna úmrtí na celom svete. Na Slovensku bolo v roku 2008 hlásených 105 877 prípadov, čo od roku 2000 predstavuje až 100-percentý nárast. Navyše, CHOCHP je do značnej miery poddiagnostikované, pričom posledné štúdie naznačujú alarmujúci fakt, že 25% až 50% ľudí nevie, že túto chorobu majú. Ochorenie sa postupne zhoršuje, jeho výsledkom je prehlbujúci sa pocit nedostatku vzduchu, často sprevádzaný kašľom v dôsledku nadmernej tvorby hlienu. V pokročilých štádiách sú nedostatočne okysličované životne dôležité orgány a pacienti sú odkázaní na kyslíkový prístroj (až 15 hodín denne). Jednoduchý a bezbolestný test spirometria dokáže určiť, či človek trpí CHOCHP – a to ešte predtým, ako sa vyvinú problémové symptómy.

Pozitívne ladený leitmotív tlačovej konferencie Bez dychu ale nie bez pomoci zdôrazňuje, že pre toto ochorenie existuje účinná liečba a že ťažká dýchavičnosť – klasický príznak tohto pľúcneho ochorenia – nie je bežná súčasť starnutia. Vhodnou liečbou sa dá strmý pokles pľúcnych funkcií stlmiť až na úroveň zdravého človeka.
Veríme, že vaše publikum sa bude chcieť dozvedieť o CHOCHP viac. Aj keď nie je veľmi známe, toto život ohrozujúce ochorenie pravdepodobne ovplyvňuje niekoho, koho poznajú. Pre lepšie sprístupnenie tejto problematiky vášmu publiku Vám po tlačovej konferencii ponúkame možnosť individuálnych rozhovorov s pacientmi ako aj s prednášajúcimi:

• prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc., hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva pre pneumológiu a ftizeológiu, Klinika tuberkulózy a pľúcnych chorôb Jeseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Martinská fakultná nemocnica
• doc. MUDr. Ivan Majer, CSc., predseda Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti, Klinika Pneumológie a ftizeológie Lekárskej fakulty UK Bratislava
• MUDr. Viera Chalková, NZZ-pneumológia a ftizeológia Bratislava
• MUDr. Peter Mráz, odborný asistent, Klinika anesteziógie a intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty UK Bratislava

Tlačová konferencia je súčasťou globálneho výročného podujatia, ktoré je zamerané na zvyšovanie povedomia o tomto chronickom ochorení. Váš príspevok v období okolo Svetového dňa CHOCHP (18. november) posilní túto celosvetovú informačnú kampaň. Verím, že naše pozvanie prijmete. Na stretnutie s Vami sa teší
Miroslava Smítalová
SEESAME
R.S.V.P. a viac informácií: 02/4342 2978; 0907 726 211, email: smitalova@seesame.com
 

Priemerné hodnotenie: 1 (1 vote)