Prihlásenie

Vyhodnotenie 3. celoplošnej skúšky

Vyhodnotenie 3. celoplošnej skúšky

3. celoplošná skúška spracovania výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov (VÚC) 2009 bola poslednou pred samotným ostrým spracovaním hlasovania v sobotňajších voľbách. Uskutočnila sa v priestoroch, v ktorých budú v sobotu reálne pracovať členovia obvodných a krajských volebných komisii (celkovo 1.250 ľudí) za plného nasadenia komunikačnej a výpočtovej techniky (nasadených 720 osobných počítačov). Môžeme konštatovať, že skúška prebehla podľa harmonogramu bez akýchkoľvek problémov a že Štatistický úrad SR je plne pripravený na sobotňajšie spracovanie výsledkov volieb do VÚC 2009.

Nehlasované