Prihlásenie

Slovenská delegácia na poznávacej návšteve v akciovej spoločnosti Mašinostroiteľnyj zavod

Slovenská delegácia na poznávacej návšteve v akciovej spoločnosti Mašinostroiteľnyj zavod

Poznávacia návšteva delegácie primátorov slovenských miest z okolia Mochoviec, zástupcov Občianskej informačnej komisie atómovej elektrárne Mochovce a predstaviteľov Slovenských elektrární sa uskutočnila nedávno v Mašinostroiteľnom zavode (MSZ) , dcérskej spoločnosti ruského štátneho holdingu TVEL v ruskom meste Elektrostaľ.

V rámci návštevy členovia slovenskej delegácie navštívili prevádzku montáže a výroby palivových článkov a palivových kaziet, zúčastnili sa na pracovných stretnutiach s výrobným riaditeľom MSZ Nikolajom Antonovom a s prvým námestníkom prednostu mestského obvodu mesta Elektrostaľ Vladimírom Kostromitinom.

Cestu zorganizovala spoločnosť TVEL na žiadosť Slovenských elektrární, a.s. s cieľom oboznámiť slovenských hostí s výrobnými kapacitami ruskej spoločnosti. Spoločnosť Mašinostroiteľnyj zavod si slovenskí partneri nezvolili náhodou, ale preto, že v meste Elektrostaľ sa vyrába jadrové palivo pre slovenské AE Mochovce a AE Bohunice. "Realizácia podobných podujatí poskytuje spoločnosti TVEL možnosť demonštrovať otvorenosť našej spoločnosti, ako aj to, že sme pripravení hovoriť o spoľahlivosti a bezpečnosti produkcie ruského výrobcu jadrového paliva. Spoločnosť TVEL venuje sústrednú pozornosť predovšetkým bezpečnej prevádzke palivových kaziet. Za tým účelom sa v jej podnikoch zavádzajú najpokrokovejšie technológie, značné prostriedky sa investujú do vedeckovýskumných a vývojových prác a do modernizácie výroby. Keď ukazujeme naše výrobné kapacity, čo realizujeme aj prostredníctvom takýchto návštev, chceme dosiahnuť to, aby si verejnosť a hlavne tí ľudia, ktorí žijú v bezprostrednej blízkosti jadrových elektrární, v ktorých sa používa naše palivo, uvedomili, že jadrová energetika a jej produkcia je spoľahlivá, bezpečná a vyžaduje si ďalší rozvoj", komentoval návštevu hlavný špecialista odboru spolupráce so štátmi východnej Európy otvorenej akciovej spoločnosti TVEL Denis Mistrjugov.

Erika Sulinová, riaditeľka Gymnázia Andreja Vrábla v slovenskom mestečku Levice a súčasne zástupkyňa predsedu Občianskej informačnej komisie Mochovce, sa osobne presvedčila, že palivo vyrábané spoločnosťou Elemaš je spoľahlivé a bezpečné. "Naši krajania môžu spať spokojne a nemusia sa ničoho obávať. Svojho času som videla výstavbu atómovej elektrárne Mochovce a teraz som veľmi rada, že som navštívila priamo výrobu palivových kaziet, ktoré sa používajú v našej atómovej elektrárni". Róbert Holý, vedúci komunikácie atómových elektrární Slovenských elektrární, a.s., zasa zdôraznil, že spoločnosť každoročne organizuje pracovné cesty členov občianskych informačmých komisií a primátorov miest, ktoré sa nachádzajú sa v blízkosti slovenských jadrových elektrární, na rôzne objekty jadrovej energetiky tak doma, ako aj v zahraničí. Návšteva v meste Elektrostaľ je zavŕšením procesu zoznamovania sa s jadrovým palivovým cyklom.

"Je to naozaj pôsobivá výroba. Bolo veľmi zaujímavé pozrieť si samotný proces začínajúci vkladaním palivových tabliet do palivových článkov a končiaci montážou palivových kaziet. Hlboko na mňa zapôsobil prístup k práci v prevádzkach podniku, ako aj dokonalosť technologického procesu v spoločnosti MSZ. Nemám pochybnosti o bezpečnosti, kvalite a efektívnosti tejto výroby. Myslím si, že palivo, ktoré sa používa v našich elektrárňach, je určite jedno z najlepších na svete," zdôraznil Róbert Holý.

                                                                                        ***KONIEC***

Informačné údaje:
V súčasnosti sú na Slovensku v prevádzke dve jadrové elektrárne s reaktormi VVER-440 postavené podľa pôvodne ruských projektov - Jaslovské Bohunice (2 energetické bloky) a Mochovce (2 energetické bloky). Od momentu uvedenia do prevádzky všetky energetické bloky slovenských atómových elektrární pracujú s ruským palivom, ktorého výroba sa realizuje v podniku spoločnosti TVEL – Mašinostroiteľnyj zavod. V novembri 2008 sa medzi otvorenou akciovou spoločnosťou TVEL a Slovenskými elektrárňami, a.s. podpísali zmluvné dokumenty na kompletné dodávky palivových kaziet pre všetky prevádzkované slovenské bloky. Okrem toho sa podpísala opčná dohoda, v ktorej sa definujú zásady budúcej spolupráce a výroby paliva pre prevádzkované energetické bloky. Podiel jadrovej energetiky na celkovej energetickej bilancii Slovenska je približne 50 percent.

O korporácii TVEL:
Korporácia TVEL je jedným zo svetových lídrov v oblasti výroby jadrového paliva. Korporácia pokrýva v plnom rozsahu požiadavky na palivo pre 76 energetických reaktorov v Rusku a v iných krajinách, ku ktorým patria Ukrajina, Bulharsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Fínsko, Arménsko, Litva, Čína a ďalšie. Korporácia celkovo zabezpečuje palivo pre každý šiesty energetický reaktor na svete.
V októbri 2007 sa korporácia TVEL stala súčasťou ruského holdingu vo vlastníctve štátu Atomenergoprom (korporácia jadrovej energetiky), ktorý združuje 89 podnikov jadrového priemyslu. Je to spoločnosť zaoberajúca sa úplným jadrovoenergetickým cyklom, ktorá vykonáva činnosti od ťažby uránu, cez výstavbu jadrových elektrární, až po výrobu elektrickej energie.

Nehlasované