Prihlásenie

Pre veľký úspech programu Zelená pre seniorov podporí nadácia Orange starších spoluobčanov sumou až 60 000 EUR

Pre veľký úspech programu Zelená pre seniorov podporí nadácia Orange starších spoluobčanov  sumou až 60 000 EUR

Bratislava, 25. november 2009 – S mimoriadne silnou a pozitívnou odozvou sa stretol prvý ročník grantového programu Zelená pre seniorov. Aj preto sa Nadácia Orange rozhodla navýšiť pôvodný vklad do programu vo výške 40 000 EUR o dodatočných 20 000 EUR. Podporou 37 projektov tak podáva pomocnú ruku starším spoluobčanom, ktorí získajú vďaka konkrétnym aktivitám nový zmysel trávenia svojho času, priestor pre sebarealizáciu ako aj nové príležitosti vzdelávania sa v dôchodkovom veku.

Nadácia Orange vyhlásila tento rok po prvýkrát nový grantový program zameraný na ľudí v postproduktívnom veku, s cieľom zvyšovať kvalitu ich života. „Grantový program Zelená pre seniorov je pre našu nadáciu výnimočný tým, že prostredníctvom neho po prvýkrát spájame svoje sily s ľuďmi, ktorým záleží práve na starších spoluobčanoch okolo nás. Veľmi nás teší, že na našu grantovú výzvu zareagovali predkladatelia s mimoriadne veľkým ohlasom. Vypracovali množstvo kvalitných projektov, v ktorých konkrétne pomenovali reálne potreby dnešných seniorov. Aj preto sme čoraz viac presvedčení, že naše rozhodnutie venovať sa práve tejto marginalizovanej skupine bolo správne a opodstatnené. Aby mohlo byť zrealizovaných viac užitočných projektov, Nadácia Orange vyčlenila na tento program ďalších 20 tisíc EUR,“ informuje správkyňa Nadácie Orange Andrea Cocherová.

Do programu Zelená pre seniorov bolo k dátumu uzávierky doručených až 189 žiadostí o grantový príspevok. Vďaka navýšeniu podpory zo strany Nadácie Orange mohlo byť z tohto počtu podporených sumou 60 000 EUR spolu 37 projektov. Najviac projektov bolo doručených z Banskobystrického a Žilinského kraja. Všetky žiadosti posudzovala odborná hodnotiaca komisia, pričom maximálna výška podpory, ktorú mohol jeden projekt získať, je 2 500 EUR. Zámerom programu bolo podporiť prioritne programy v oblasti zvyšovania počítačovej gramotnosti seniorov, avšak vďaka rôznorodosti predložených projektov bolo z Nadácie Orange podporené široké spektrum aktivít.

V rámci programu bol podporený napríklad projekt „Farebný svet žien“, v rámci ktorého budú môcť seniorky z obce Cinobaňa navštevovať tvorivé dielne. Ich cieľom bude spoločne vytvárať knihu starých receptov pre ďalšie generácie a taktiež spolu aktívne tráviť čas počas kurzu kreslenia na hodváb. Výsledkom ich spoločného stretávania sa bude výstava vytvorených prác spojená s ochutnávkou špecialít podľa vlastných receptov. Projekt „Aj tak sme stále frajeri...“ si dáva za cieľ sprístupniť internet seniorom a klientom sociálneho zariadenia v Liptovskom Mikuláši. Vďaka novým počítačom a internetu budú môcť získavať nové kontakty s vonkajším okolím, zbaviť sa sociálnej izolácie medzi múrmi svojho zariadenia a rozvíjať lepšiu spoluprácu aj medzi sebou navzájom. Spevácka skupina SENIORA z Michaloviec si bude môcť vďaka príspevku z Nadácie Orange zakúpiť nový hudobný nástroj – syntetizátor, vďaka ktorému budú môcť popracovať na skvalitňovaní svojho hudobného prejavu. Speváčky seniorky plánujú zahrnúť do svojho repertoáru aj nové zahraničné piesne a osloviť tak partnerské skupiny v susedných štátoch. Príspevok z Nadácie Orange poputuje aj na praktický vzdelávací projekt „Zaostrené na seniorov“, ktorý predložilo Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi. Jeho úlohou je oboznámiť seniorov s návodmi a odporúčaniami, ako sa ochrániť pred nebezpečenstvom vo svojom okolí a tiež, ako sa vyvarovať úrazom v cestnej premávke.

Viac informácií o podporených projektoch nájdete na stránke www.nadaciaorange.sk ako aj v prílohe tlačovej

Nehlasované