Prihlásenie

O 2% z daní v roku 2010 žiada vyše deväť tisíc organizácií

Bratislava 17. decembra 2009 Možnosť pre mimovládne organizácie (MVO) zaregistrovať sa o príjem dvoch percent z daní z príjmu využilo v registračnom období od 1. septembra do 15. decembra 2009 viac ako 9 700 organizácií.

Ide o rekordný počet od vzniku registra NRCpo (Notársky centrálny register určených právnických osôb) v roku 2001 „Do 15.12 2009 sa u 330 notárov zaregistrovalo 9 784 mimovládnych organizácií,“ hovorí člen prezídia Notárskej komory SR Rudolf Durdík. „Štatistiky nám prezrádzajú aj to, že najväčší počet registrácii bolo vykonaných posledné dni registračného obdobia, čo si vyžiadalo veľké pracovne nasadenie na notárskych úradoch. Zo skúsenosti však vieme, že v tomto rýchlom pracovnom tempe sa robí aj najviac chýb,“ povedal Durdík. Žiadateľom odporúča, aby si zaregistrované údaje čo najskôr skontrolovali aj na internetovej stránke www.notar.sk a porovnali ich s papierovou formou notárskej zápisnice. „Takúto kontrolu môže vykonať aj samotný žiadateľ, keďže centrálny register je verejný. V prípade zistenej chyby treba čím skôr kontaktovať príslušný notársky úrad, ktorý ihneď vykoná opravu,“ dodáva.

V minulom roku notári zaregistrovali 9 319 mimovládnych organizácií, ktoré chceli poberať dve percentá z dane z príjmu. Každoročne rastúci počet svedčí o tom, ľudia i firmy na Slovensku stále viac dôverujú tomuto mechanizmu financovania dobročinnosti. Notárska komora SR upozorňuje mimovládne organizácie, ktoré v uplynulých rokoch prijali viac ako 3 319,39 eur z podielu zaplatenej dane a nezverejnili ich použitie v Obchodnom vestníku, čím si nesplnili povinnosť podľa zákona o dani z príjmov, že ich komora vyradí zo zoznamu prijímateľov aj napriek registrácii u notára. Notárske úrady zaviedli do praxe, že pred registráciou sa informujú, či žiadateľ nemal v predchádzajúcich rokoch príjem nad uvedenú sumu. Ak mal, informujú sa, či žiadateľ splnil zákonom stanovenú podmienku a zverejnil v Obchodnom vestníku účel použitia prijatých financií. Ak ju nesplnil, tak informujú žiadateľa, že ďalšie tri roky nemôže byť prijímateľom dvoch percent. Komora zverejní zoznam prijímateľov, ktorým možno poskytnúť podiel zaplatenej dane do 15. januára 2010.

 

Kontakt pre médiá:

Miroslava Smítalová, SEESAME Communication Experts

E: smitalova@seesame.com

T: +421 907 726 211

 

Nehlasované