Prihlásenie

Bezplatný seminár: Cezhraničné poskytovanie služieb v krajinách EÚ

10.02.2010 - 09:00

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) pozýva začínajúcich a existujúcich podnikateľov, ktorí obchodujú resp. plánujú začať podnikať v krajinách EÚ, na odborný seminár CEZHRANIČNÉ POSKYTOVANIE SLUŽIEB V KRAJINÁCH EÚ.

Termín:
10. februára 2010
 
Hlavné témy:

  • Prínosy smernice o službách pre slovenských podnikateľov - existujúcich a potenciálnych
  • Poskytovanie služieb v krajinách EÚ - vysielanie zamestnancov a SZČO
  • Problematika odborných kvalifikácií, príp. ďalšie rady
  • Príklady z praxe v oblasti poskytovania služieb slovenskými SZČO alebo zamestnancami vyslanými do vybraných európskych krajín (obmedzenia, povolenia, registračné procedúry apod.)
     

Dátum a miesto konania:

  • 10. februára 2010, Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava


Podmienky účasti:

Účasť na podujatí je bezplatná. Účasť je potrebné potvrdiť na prihlasovacom formulári najneskôr do 5. februára 2010 a zaslať na adresu: http://217.67.17.238/aleksanyan@nadsme.sk.
 
 Uzávierka prihlášok: 5. februára 2010.
  
Seminár je organizovaný v rámci európskej podpornej siete Enterprise Europe Network.Viac informácií o podujatí vrátane prihlasovacieho formulára nájdete na http://een.sk/events.php?lang=sk&tid=1637.
   
Organizátori:
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.
   
Kontakt:
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
Tigran Aleksanyan
Miletičova 23
821 09 Bratislava
tel.: 02/50 24 45 15
e-mail: http://217.67.17.238/aleksanyan@nadsme.sk 

Nehlasované