Prihlásenie

Konferencia: Podpora spolupráce maďarských a slovenských podnikateľov

04.02.2010 - 10:00

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, Nadácia Theodora Puskása a Maďarská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu pozývajú podnikateľov na prvú konferenciu k projektu "PODPORA MAĎARSKO - SLOVENSKEJ SPOLUPRÁCE MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKATEĽOV", ktorý sa realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013.

 Termín:
4. februára 2010, 10.00 - 14.30 h     

Registrácia:
do 20. januára 2010
    
Miesto:
Hotel Benczúr, Ul. Benczúr 35, 6. obvod, Budapešť, Maďarsko, http://www.hotelbenczur.hu
 

Predbežný program:

  • prezentácia projektu maďarsko - slovenskej spolupráce
  • prezentácia úspešnej maďarsko - slovenskej obchodnej spolupráce (konkrétna "prípadová štúdia" niektorých spoločných maďarsko - sloenských obchodných aktivít
  • paralelné panelové diskusie o prekážkach a výzvach, ktoré sa vyskytujú v rámci maďarsko - slovenskej obchodnej spolupráce, jednak z hľadiska spoločensko - ekonomického, ako aj z pohľadu skúsenosti malých a stredných podnikateľov
  • vzájomné patnerské rozhovory maďarských a slovenských firiem 

     

Cieľom konferencie je podporiť nadviazanie obchodných vzťahov slovenských a maďarských podnikateľov, využiť vzájomnú skúsenosť a know-how dotersjších partnerov, a tak poskytnúť malým a stredným podnikateľom, ako aj širokej verejnosti, komplexné a kvalitné informácie o problémoch a príležitostiach podnikania v Maďarsku a na Slovensku.
 

  
 Poplatok:
bez poplatku
    

Prihlášku 
  (v prípade lektorov aj prezentáciu v ppt.) je potrebné zaslať na adresu: dubrovayova@nadsme.sk alebo varga@nadsme.sk najneskôr do 20. januára 2010.
Pozvánka na podujatie
   
 Kontakt:  
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
Ing. Jarmila Dubrovayová,tel.: 02/50 24 45 25, dubrovayova@nadsme.sk
Ing. Jakub Varga, tel.: 02/50 24 45 21,  varga@nadsme.sk 
 Viac informácií o projekte

Priemerné hodnotenie: 1 (1 vote)