Prihlásenie

Bezplatný seminár: Ako hľadať partnerov v EÚ a prístup na trhy tretích kajín

23.02.2010 - 00:00

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a Colnou správou SR, Vás pozýva na bezplatný seminár, na ktorom sa dozviete o možnostiach, ako si nájsť partnerov v EÚ a tretích krajinách, ako aj o nástrojoch podpory Vášho exportu.

 

Vybrané témy:

  • služby siete Enterprise Europe Network
  • colné kvóty a colné suspenzie
  • preferenčné systémy v zahraničnom obchode
  • antidumpingové a ochranné opatrenia
  • TARIC - integrovaná tarifa Spoločenstva

 

Podujatie sa uskutoční 23. februára 2010 v hoteli Medium na Tomášikovej ulici č. 34 v Bratislave.  Vyplnené prihlášky je potrebné zaslať na e-mailovú adresu nemethova@nadsme.sk do 15. februára 2010. Prihlášky nájdete na webovej stránke  http://www.een.sk/events.php?tid=1701.

 

Podujatie sa organizuje v rámci európskej podpornej siete Enterprise Europe Network.

 

Kontakt:

Národná agentúra pre rozvoj
malého a stredného podnikania
Oľga Némethová
Miletičova 23
821 09 Bratislava
tel.: 02/50 24 45 13
fax: 02/50 24 45 02
e-mail: nemethova@nadsme.sk
www.nadsme.sk

Priemerné hodnotenie: 1 (1 vote)