Prihlásenie

Ministerstvu životného prostredia odzvonilo

Ministerstvu životného prostredia odzvonilo

Bratislava, 15. januára 2010 - Vláda SR na svojom dnešnom mimoriadnom rokovaní dala zelenú zrušeniu samostatného rezortu životného prostredia. K tomuto kroku pristúpila s odôvodnením zoštíhľovania štátnej správy a šetrenia verejných financií, ktorým sa snaží kompenzovať výpadok zo spotrebnej dane za naftu. Takýto krok však povedie k zániku samostatnej agendy envirorezortu, ktoré sa tak dostane celkom do područia agrárno-lesníckym záujmom štátu.

Strana zelených vyjadruje veľké znepokojenie nad dnešným rozhodnutím vlády SR, ktoré povedie prakticky k zániku samostatného a relatívne nezávislého envirorezortu. Rezort životného prostredia by mal byť v nasledujúcom volebnom období zlúčený s rezortom pôdohospodárstva. „Podľa nášho názoru takéto riešenie nebude prínosom pre žiadny zo zlučovaných rezortov, nakoľko oba rezorty majú tak rozsiahlu agendu, vrátane tej európskej, že každý z nich by si zaslúžil samostatné ministerstvo. Nasvedčuje tomu aj skutočnosť, že na úrovni Európskej komisie existujú dve samostatné jednotky. Jedna pre poľnohospodárstvo a druhá pre životné prostredie,“ uviedol Peter Pilinský, predseda Strany zelených.

Opodstatnenie by mohlo mať zlúčenie kompetencií v problematike lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany prírody, ktoré sú v súčasnosti rozdelené medzi tieto dva rezorty a len ťažko sa vedeli (hlavne v minulosti) dohodnúť na spoločnom postupe, napr. pri manažovaní národných parkov, stanovovaní priorít v oblasti ochrany prírody, love zveri, ktorá bola zároveň chránenými živočíchmi a pod.

„K rozhodnutiu vlády, ktoré vedie k zániku MŽP, pravdepodobne prispelo aj množstvo škandálov, ktorým tento rezort čelil počas doby, kedy kompetenčne patril SNS. Tieto prešľapy sa však nevyriešia tak, že sa praktický zruší celé ministerstvo. Toto dnešné rozhodnutie vlády SR bude mať s určitosťou zásadný negatívny vplyv na ochranu životného prostredia na Slovensku,“ dodal Peter Pilinský, predseda Strany zelených.

Kontakt: Peter Pilinský, predseda SZ, peter.pilinsky@stranazelenych.sk
Viac sa o Strane zelených dozviete na: www.stranazelenych.sk

Strana zelených
Štefánikova 19
811 05 Bratislava 1
tel.: +421252923231
fax: + 421 2 52 92 32 31

Nehlasované