Prihlásenie

ACCA žiada hlbší dialóg medzi regulátormi a firmami

ACCA žiada hlbší dialóg medzi regulátormi a firmami

Agentúra na ochranu spotrebiteľského financovania by pomohla aj v Európe, tvrdí ACCA

Regulátori a firmy musia lepšie komunikovať. Len tak je možné zabezpečiť, že sa finančné regulácie budú v roku 2010 uberať správnym smerom. Uviedla to Asociácia profesionálnych účtovníkov ACCA vo svojom novom diskusnom materiále o budúcnosti finančných regulácií. Podľa ACCA by vlády a finančné inštitúcie mali čo najskôr pristúpiť k dialógu a dohode o podobe finančných regulácií. Inak totiž predovšetkým banky riskujú, že vlády stratia trpezlivosť a pristúpia k jednostrannej regulácii pomocou striktných a detailných predpisov, ktoré nemusia rešpektovať podnikateľské prostredie.

ACCA tiež vyzvala na založenie európskej agentúry na ochranu spotrebiteľského financovania podľa amerického vzoru. V USA bola v júni minulého roka po prvý raz navrhnutá tzv. Consumer Financial Protection Agency (CFPA). Jej primárnou úlohou bude dohľad nad princípmi a systémovými rizikami spotrebiteľského financovania. Má napríklad regulovať rozhodcovské doložky, ktoré sú v spotrebiteľskom financovaní bežné aj u nás. Tie totiž presúvajú riešenie prípadných sporov mimo súd a rozhodca v prípade fyzických osôb môže rozhodovať nezávisle na právnych predpisoch.

ACCA ďalej vyjadrila obavy z pretrvávajúcej existencie finančných inštitúcií, ktoré sú príliš veľké na to, aby mohli štáty akceptovať ich bankrot. Zvláštne nároky na kapitál veľkých bánk a ich intenzívnejšia kontrola síce môžu predchádzať ich zlyhaniu. Napriek tomu by sa tiež mala venovať zvýšená pozornosť ich konzekventnému rozdeleniu na retailové a investičné banky. Konkurencia je kľúčová pre funkčný systém finančných regulácií a vlády by preto mali venovať viac pozornosti zachovaniu konkurenčného prostredia v bankovníctve.

Diskusný materiál ACCA ďalej uvádza princípy solídnej finančnej regulácie:

  • štruktúra regulačného rámca
  • konkurenčné prostredie
  • štandardy uskutočnenia regulácie
  • rozdelenie zodpovednosti a právomocí
  • riadenie rizík a financovanie

 

Kateřina Benešová, riaditeľka ACCA pre Česko, Slovensko a Maďarsko, k diskusnému materiálu uviedla: „Ešte stále je príliš skoro na to, aby sme mohli ponúknuť definitívnu podobu finančného regulačného rámca. Začiatkom tohto roka sa napríklad veľa diskutovalo o vytvorení istej superregulačnej inštitúcie. Našťastie ostalo len u špekulácií. Tiež by sme sa mali kriticky pozerať na snahu o vytvorenie celoeurópskej regulačnej architektúry. Medzinárodná kooperácia v tejto oblasti je síce prínosná, ale myšlienka akejsi vzdialenej regulácie zo strany nadnárodnej inštitúcie nie je dobrá.”

Nehlasované