Prihlásenie

Prvý informačný systém pre riadenie projektov vyvíjaný na Slovensku

Prvý informačný systém pre riadenie projektov vyvíjaný na Slovensku

Slovenská spoločnosť Pro IT Services, s.r.o. uviedla na trh novú verziu vlastného informačného systému pre projektové riadenie ProMan. ProMan je jediný informačný systém vyvíjaný na Slovensku, ktorý navyše podporuje metodiku Ministerstva financií SR č. MF/28999/2009-132 pre riadenie IT projektov a svetové štandardy pre projektové riadenie PMI, IPMA a Prince 2.

Riadenie spoločností prostredníctvom projektov sa v súčasnosti javí ako dobré a efektívne riešenie, avšak z prieskumu Global IT Project Managment Survey spoločnosti KPMG  za rok 2009 vyplýva, že len 2 percentá všetkých projektov skončili úspešne.  „Náklady na 50 percent projektov dosahujú v priemere viac ako 100-tisíc eur, pričom výnimkou nebýva ani časté prekročenie termínu, či stanoveného rozpočtu. Toto významne ovplyvňuje hospodárenie a reputáciu spoločností a preto je nevyhnutné, aby sa každý projekt analyzoval priebežne. ProMan umožňuje projektovým manažérom nakladať so svojim dostupným kapitálom počas realizácie projektov čo najefektívnejšie, priebežne sledovať čiastkové aktivity projektu a v prípade potreby ich neustále usmerňovať,“ hovorí v tejto súvislosti vedúci útvaru projektového riadenia Pro IT Services Martin Petrech.

Priemerné hodnotenie: 5 (2 votes)